Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Циклові комісіїЦиклова комісія практичної і професійної підготовки нараховує 16 штатних викладачів, 40% від загальної кількості викладачів училища, з них  спеціалістів вищої категорії – 6 (37,5%), першої категорії – 2 (12,5%), другої категорії – 1 (6,2%), спеціалістів – 7 (43,8%).
У 2017 – 2018 н.р. циклова комісія працює над наступними проблемами:
1) Компетентнісний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти;
2) Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика ХХІ століття.
Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо.
Викладачі циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів випускних курсів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» до здачі ліцензійного іспиту Крок М. Всі студенти успішно здають іспит Крок М з високими результатами.
Щорічно проводиться регіональний конкурс «Краща за фахом» серед студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа», де наші студенти  стабільно займають призові місця, в чому теж немала заслуга викладачів циклової комісії.


Голова циклової комісії практичної і професійної підготовки – Ничипорчук Наталія Федорівна – завідуюча практичним навчанням, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Викладає дисципліни: терапевтична стоматологія, хірургія зубів та щелепно-лицьова травматологія, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, стоматологічні матеріали, обладнання та інструментарій.
Працює над проблемою: «Роль науково-дослідницької діяльності студентів у підвищенні якості підготовки зубних гігієністів».
Підготовила посібники:
1) «Знеболення тканин щелепно-лицевої ділянки»
2) «Терапевтична стоматологія (фантомний курс)»

Члени циклової комісії:

Попчук Майя Василівна - завідуюча відділенням, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-терапевт.
Викладає наступні дисципліни: внутрішня медицина, медсестринство у внутрішній медицині, невідкладні стани в терапії. Працює над проблемою: «Використання інформаційних технологій при викладанні клінічних дисциплін».
Створила презентаційні лекції з внутрішньої медицини, підготувала посібники «Збірник задач з невідкладних станів в терапії», «Збірник лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів» для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Завідувач кабінетом внутрішньої медицини та медсестринства у внутрішній медицині.
Чорнобрива Наталя Василівна – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст другої категорії. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає наступні дисципліни: педіатрія, медсестринство в педіатрії, невідкладні стани в педіатрії. Працює над проблемою «Застосування креативних технологій у процесі викладання педіатрії».
Створила посібники «Невідкладні стани в педіатрії», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів з педіатрії», ряд мультимедійних презентацій. Завідувач кабінету педіатрії та медсестринства в педіатрії.

Пілат Оксана Мирославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Тернопільський державний медичний інститут, лікар-офтальмолог.
Викладає наступні дисципліни: хірургія, медсестринство в хірургії, невідкладні стани в хірургії.
Працює над проблемою: «Застосування відеоматеріалів в навчально-виховному процесі».
Створила презентації до всіх лекцій з хірургії, посібники «Десмургія» та «Спеціальна хірургія в в кросвордах, ребусах, головоломках, тестах і ситуаційних задачах». Провела ряд виховних заходів про видатних хірургів минулого та сучасності.
Завідувач кабінетом хірургії та медсестринства в хірургії.

Євпат Віталій Йосипович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-інфекціоніст.
Викладає дисципліни: інфектологія, медсестринство в інфектології, інфекційні хвороби.
Працює над проблемою: «Використання активних методів навчання». При вивченні інфектології застосовує навчальні фільми, відеоматеріали, презентації. Створив посібники: «Інфекційні хвороби», «Медсестринство в інфектології», «Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів».
Завідувач кабінетом інфекційних хвороб та епідеміології.

Чорнобрива Людмила Володимирівна – спеціаліст. Закінчила Луцьке медичне училище.
Викладає дисципліни: основи медсестринства, догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка.
Працює над проблемою: «Впровадження інтерактивних методів навчання в навчальний процес».
Створила посібники до самостійної роботи студентів з основ медсестринства «Задоволення потреб пацієнта у харчуванні», «Санітарно-протиепідемічний режим лікувального закладу. Дезінфекція і стерилізація».
Є керівником гуртка «Милосердя» з основ медсестринства, учасники якого займаються поглибленим вивченням медсестринства, пошуково-дослідною роботою.
Завідувач кабінету з основ медсестринства.

Рудницька Тетяна Борисівна – спеціаліст. Закінчила Рокитнівське медичне училище, Рівненський державний гуманітарний університет. Навчається на бакалавраті Рівненського базового медичного коледжу. Викладає дисципліни: догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, основи екології.
Працює над проблемою: «Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні».
Завідувач кабінетом догляду за хворими.
   


Бакші Світлана Юріївна – спеціаліст. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає дисципліни: медсестринство в педіатрії.
Працює над проблемою: «Розвиток творчого потенціалу студента-медика»Гучок Олена Валентинівна - спеціаліст. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2003 році. Лікар-терапквт ІІ категорії. Стаж роботи в училищі 2 роки. Спеціаліст, викладач внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології, геріатрії та паліативної медицини.Горегляд Микола Миколайович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
Викладає наступні дисципліни:  терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, хвороби зубів та порожнини рота, медична етика та деонтологія.
Працює над проблемою: «Формування національних людських цінностей»
Єремейчук Наталія Петрівна – спеціаліст І категорії.
Викладає наступні дисципліни: терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, основи гістології, анатомія з топографічною анатомією голови та шиї, стоматологічна допомого населенню та профілактична медицина, анатомія та фізіологія з біомеханікою жувального апарату людини.
Працює над проблемою: «Особистісна орієнтація вищої освіти»
Створила посібники:
1) «Гістологічна будова твердих тканин зуба, пульпи, періодонту»
2) «Пульпіт»
3) «Засоби і методи індивідуальної гігієни порожнини рота»
4) «Захворювання тканин пародонту»
5) «Захворювання слизової оболонки порожнини рота»

Пилипчук Марія Іванівна – спеціаліст.
Викладає дисципліни: техніка виготовлення бюгельних протезів, зуботехнічне матеріалознавство, техніка виготовлення знімних протезів.
Працює над проблемою: «Удосконалення фахової майстерності та підвищення якості навчання».
Підготовила посібник «Зуботехнічне матеріалознавство»


       
          

Ковальчук Анатолій Іванович – спеціаліст.
Викладає дисципліни: техніка виготовлення незнімних протезів, моделювання анатомічної форми зубів, захист Вітчизни.
Створив посібники:
1) «Моделювання анатомічної форми зубів»
2) «Техніка виготовлення частково знімних протезів»
Працює над проблемою: «Спілкування як основа ефективного навчання майбутніх медиків»   

   
        
Ничипорчук Сергій Іванович – спеціаліст.
Викладає дисципліни: техніка виготовлення незнімних протезів, техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій у дитячому віці.
Працює над проблемою: «Підвищення якості освіти, форми організації навчально-виховного процесу».


Козаченко Жанна Григорівна – спеціаліст.
Викладає наступні дисципліни: техніка виготовлення бюгельних протезів, техніка виготовлення знімних протезів, техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій.
Працює над проблемою: «Формування духовних компетентностей студентів і викладачів у сучасній системі освіти»
Створила посібник: «Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій»


  
Циклова комісія дисциплін природничо-наукової підготовки нараховує 9 штатних викладачів, з них спеціалістів вищої категорії – 3, спеціалістів першої категорії – 2, спеціалістів другої категорії – 1, спеціалістів - 1, 1 викладач має звання викладач-методист.
У 2017 – 2018 н.р. циклова комісія працює над наступними проблемами:
1) Компетентнісний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти;
2) Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика ХХІ століття.
Основний напрямок роботи циклової комісії – пошук інноваційних форм викладання навчального матеріалу, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання і забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
Навчально-методична проблема циклової комісії: «Підвищення ефективності викладання природничо-наукових дисциплін шляхом застосування інноваційних технологій».
Голова циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки – Бескровна Альона Іванівна, спеціаліст першої категорії. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію вчителя фізики, хімії, астрономії і безпеки життєдіяльності.            
В училищі працює з 2007 року викладачем  хімії, медичної хімії, астрономії. Завідувач лабораторією хімії та медичної хімії.
Навчально-методична проблема, над якою працює - «Тестування як засіб діагностики креативного мислення студентів у процесі навчання хімії».  Підготувала ряд посібників і рекомендацій: «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів), «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії», «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з біофізики».

Члени циклової комісії:

Лісовець Галина Михайлівна, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Волинський державний університет ім.Лесі Українки, здобула кваліфікацію  "Викладач біології".
В училищі працює з 2009 року викладачем біології, медичної біології. З вересня 2017 року працює заступником директора з виховної роботи. Завідувач кабінетом медичної біології та біології.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач: «Активізація пізнавальної діяльності студентів через використання активних форм і методів».Підготувала посібники: «Різнорівневі завдання з біології» (для підготовки до ДПА), «Методика розв’язування задач з генетики» (методичні рекомендації для студентів), «Застосування тестового контролю знань» (методичні рекомендації для викладачів).

Довмантович Наталія Георгіївна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, здобула кваліфікацію "Вчитель біології".            
В училищі працює з 1990 року викладачем  анатомії та  фізіології . З 2007 по січень 2014 рік обіймала посаду заступника директора з навчальної роботи. Завідувач кабінетом анатомії людини та фізіології.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Використання елементів інтерактивних технологій на заняттях анатомії і фізіології».
Напрацювання: «Нервова система» (навчальний посібник для самостійної роботи студентів з анатомії),  «Як скласти методичну розробку заняття»(методичні рекомендації для викладачів),  «Форми та методи аудиторної та позааудиторної самостійної роботи  студентів» (методичні  рекомендації для  викладачів).

Паюк Лілія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "Фармація".           
В училищі працює з 1982 року викладачем  фармакології. З 1998 рокуобіймає  посаду завідувача відділення «Лікувальна справа». Завідувач кабінетом фармакології з медичною термінологією, основ латинської мови.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Застосування мультимедійних презентацій на заняттях фармакології». Створила мультимедійні презентації з основ фармакології та  медичної рецептури (для спеціальності Сестринська справа).
Підготувала посібники: «Алгоритми практичних навичок з фармакології» (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів),
«Використання проблемних задач у викладанні фармакології» (для аудиторної та самостійної роботи студентів).

Пасічнюк Ірина Миколаївна,  спеціаліст другої категорії. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію викладача історії, практичного психолога.            
В училищі працює з 2008 року на посаді практичного психолога, є викладачем  основ психології та міжособового спілкування. Завідувч кабінетом основ психології та між-особового спілкування.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Створення сприятливих психологічних умов для забезпечення особистісного та інтелектуального розвитку студентів».
Підготувала посібник: «Психологія пізнавальних психічних  процесів в нормі  та при патології» (навчальний посібник для аудиторної  і самостійної роботи  студентів).
 
Кравець Володимир Ростиславович, спеціаліст першої категорії. Закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут, здобув кваліфікацію "Санітарний лікар".
В училищі працює з 2006 року викладачем патоморфології і патофізіології, мікробіології. Завідувч кабінетом патоморфології тапатофізіології.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач, -  «Впровадження мультимедійних технологій при вивченні патоморфології,  патофізіології та мікробіології».
Підготував мультимедійні презентації з мікробіології, патоморфології і патофізіології, створив посібник «Методичні рекомендації до СПР з патоморфології і патофізіології» (навчальний посібник для самостійної позааудиторної   роботи студентів).
 
Дубчак Ілона Анатоліївна – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, німецької мови. В 2013 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. В Рокитнівському медичному училищі працює з 2014 року.
Працює над навчально-методичною проблемою – «Використання новітніх технологій при організації самостійної роботи студентів».  
Терещук Олег Анатолійович – викладач інформатики, основ медичної інформатики. Закінчив у 2007 році Рівненський державний гуманітарний університет, фізико-технологічний факультет. В медичному училищі працює з 2006 року. Спеціаліст першої категорії. Працює над проблемою: "Впровадження інформаційних технологій в навчальний прочес".Глибченко Оксана Миколаївна, спеціаліст II категорії.
Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію викладач біології.
В училищі працює з  2006р викладачем біології.
При цикловій комісії функціонують 2 гуртки:
-Гурток соціально-педагогічного напрямку «Спілкуючись, пізнаю світ» керівник – Пасічнюк І.М., викладач психології.
-Гурток з безпеки життєдіяльності «Безпека життя», керівник - Нестерчук Р.В., викладач безпеки життєдіяльності.

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій методичний і педагогічний рівень, беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань.

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки нараховує 13 штатних викладачів, з них: мають вищу категорію - 4, зв. «Викладач-методист» - 3, зв. «Старший викладач» - 3, друга категорія – 3.
У 2017-2018 н.р. циклова комісія працює над наступними проблемами:
1) Шляхи вдосконалення викладання загальноосвітніх дисциплін в контексті фахової компетентності викладача.
2) Застосування на заняттях інтерактивних методів;
3) Впровадження інформаційних технологій в навчальному процесі;
4) Ефективні методи контролю.
Студенти училища беруть участь в олімпіаді з математики.
Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються шляхи вдосконалення викладання загальноосвітніх дисциплін, самостійної позааудиторної роботи студентів.

Голова циклової комісії – Жежук Галина Павлівна. В 1976 році закінчила Житомирський педінститут, факультет фізики і математики. В навчальному закладі працює з 1990 року. Спеціаліст вищої категорії, має звання «Викладач-методист». На даний час викладає фізику. Працює над проблемою: «Основні шляхи підвищення ефективності навчальних занять з фізики». Для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Сестринська справа", "Стоматологія" підготувала посібники:
· Нестандартні заняття з фізики
· Ігри на заняттях з фізики
· Кросворди з фізики
· Самостійна позааудиторна робота з фізики.
Члени циклової комісії:


Шевчук Олександр Броніславович. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки в 1992 році. Стаж роботи в училищі 18 років. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 
Викладає наступні дисципліни: історію України, всесвітню історію та правознавство.Борищук Людмила Григорівна, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. Мануільського в 1969 році. Стаж роботи в училища 28 років. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник народної освіти України, заступник директора з виховної роботи, викладач Української мови та літератури.
Кулакевич Ірина Федорівна, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут в 1996 році. Стаж роботи в училищі 9 років. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Методист Рокитнівського медичного училища, викладач німецької мови.
Лозян Варвара Василівна, закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука в 2009 році. Стаж роботи в училищі 8 років. Спеціаліст другої категорії. Викладач англійської та української мови.
Ничипорчук Світлана Олексіївна, закінчила Рівненський державний гуманітарний університет в 2003 році. Стаж роботи в училищі 14 років. Спеціаліст першої категорії. Викладач української мови, української мови за професійним спрямуванням та культурології.Стрілець Світлана Вікторівна, закінчила Рівненськи державний гуманітарний університет в 2006 році. Стаж роботи в училищі 16 років. Спеціаліст вищої категорії. Викладач англійської мови.Кравченко Віктор Миколайович – викладач фізичної культури. Освіта: вища. Закінчив Тернопільський педінститут, 1992р., факультет фізичної культури. Працює в закладі з 1992 року. Спеціаліст вищої категорії, має звання «Старший викладач». Працює над проблемою: «Індивідуалізація на заняттях фізичного виховання». Підготував посібники:
· Легка атлетика
· Силова підготовка.
Чубик Олександр Олександрович – викладач фізичного виховання. В 2000 році закінчив Волинський університет, факультет фізичного виховання та методики оздоровчої роботи. Спеціаліст вищої категорії. Працює над проблемою: «Шляхи вдосконалення здоров’я студентів на заняттях фізичного виховання». Підготував посібники:
Вплив фізичних вправ на організм людини.
· Основні фізіологічні принципи тренувань.
· Коротка характеристика фізичних якостей.
· Легка атлетика.


Кисорець Людмила Іванівна – викладач математики, суспільних наук. Закінчила Львівську комерційну академію, 2007р. Рівненський державний гуманітарний університет, 2010р. Магістр з обліку та аудиту, спеціаліст математики. Проблема, над якою працює: «Застосування презентацій на лекційних заняттях». Підготувала посібники:
· Основи економіки. Теорія та практика
· Кросворди з соціології
· Тестові завдання з економіки.Таргоній Тетяна Іванівна – викладач математики, світової літератури. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2013р. в закладі працює з 2011 року. Магістр з математики, спеціаліст з української мови, літератури, світової літератури. Працює над проблемою: «Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі». Підготувала посібники:
· Тестові завдання з математики.
· Світова література в таблицях та схемах.Прохоренко Альона Василівна – викладач математики, англійської мови. В 2007 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет, факультет кібернетики. В закладі працює з 2007 року. Спеціаліст другої категорії. Проблема, над якою працює: «Впровадження ефективних методів контролю при вивченні математики».


Нестерчук Роман Володимирович, спеціаліст другої категорії. Закінчив Рокитнівське медичне училище, Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Демянчука, здобув кваліфікацію магістра з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання і спорту.
В училищі працює з 1999 року викладачем  фізичної культури, безпеки життєдіяльності, охорони праці в галузі медицини. З 2007 року обіймає посаду інженера з техніки безпеки і охорони праці. Завідувч кабінетом основ охорони праці, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі.
Навчально-методична проблема викладача: «Формування загально-людських і здоров’язберігаючих компетентностей студентів-медиків».
Створив посібник  «Курс лекцій з основ охорони праці» (навчальний посібник для аудиторної  роботи  студентів).