Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Спеціальності


Лікувальна справа
Сестринська справа

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Спеціальність 223.  Медсестринство
Кваліфікація спеціаліста - Фельдшер
Нормативний термін навчання - 4 роки

I. Професійне призначення молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі охорони здоров'я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню.
Молодший спеціаліст призначається для роботи в міських і районних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах.

II. Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста

ФЕЛЬДШЕР ПОВИНЕН ЗНАТИ:
1. Основи законодавства України: організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних установ; методичне статичне дослідження; дані про стан здоров'я населення.
2. Сучасну класифікацію, етіологію, патогенез найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи  лікування і догляду за хворими.
3. Методику обстеження і догляду за хворими; основні види реанімаційних заходів; правила  асептики і антисептики; принципи і норми медичної етики і деонтології.
4. Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя; методи санітарно-гігієнічного епідеміологічного обстеження; методи диспансерного обслуговування населення; питання охорони здоров'я дітей; методи санітарно-освітньої роботи.

ФЕЛЬДШЕР ПОВИНЕН ВМІТИ:
1. Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати; призначати лікування; виписувати рецепти; направляти хворих на консультації і обстеження до лікарів-спеціалістів, лабораторні та функціональні дослідження; володіти методами обстеження дітей і вагітніх жінок.
2. Надавати невідкладну долікарську допомогу; володіти різними прийомами реанімації; приймати нормальні пологи.
3. Здійснювати спостереження і догляд за хворими, дітьми, людьми похилого віку в умовах лікувально-профілактичних установ і вдома; готувати пацієнтів та інструментарій для лікувально-діагностичних процедур; володіти методиками забору матеріалу для лабораторних досліджень.
4. Здійснювати поточний санітарний нагляд за установами для дітей, комунальними, харчовими і промисловими об'єктами.
5. Вести затверджену медичну документацію; здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності; володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показників діяльності установ охорони здоров'я.
6. Проводити санітарно-просвітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виконання, пропаганди здорового життя.Спеціальність  223.  Медсестринство
Кваліфікація спеціаліста  - Медична сестра
Нормативний термін навчання - 4 роки

І. Професійне призначення молодшого спеціаліста.
Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в галузі охорони здоров'я на первинних посадах медичної сестри. Медична сестра організовує і здійснює догляд за хворими в лікувально-профілактичних установах та в домашніх умовах виконує призначення лікаря.
Молодший спеціаліст повинен бути підготовленим до активної творчості, професійної і спеціальної діяльності, уміти самостійно добувати нові знання.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста.
            МЕДИЧНА СЕСТРА ПОВИННА ЗНАТИ:
1. Основи загальномедичних дисциплін, необхідних для вирішення професійних завдань, психологічні, вікові та статеві особливості здорової та хворої людини.
2. Значення догляду за хворими.
3. Основи раціонального харчування та деонтології.
4. Методику спостереження за хворими, симптоматику захворювань та термінальних станів.
5. Принципи медичної етики та деонтології.
6. Принципи профілактики захворювань та основи здорового способу життя.
7. Роль і завдання медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі, правила та методику виконання медичних маніпуляцій; відповідальність за своєчасність та правильність виконання лікарських призначень; правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.
8. Фармакологічну дію і методи введення в організм основних лікарських засобів, правила їх обліку та зберігання. Найбільш поширені методи досліджень, підготовку хворих до них та техніку їх проведення.
9. Засоби невідкладної допомоги при гострих станах та ускладненнях, методику реанімаційних заходів.
10. Методи диспансерного нагляду за населенням

МЕДИЧНА СЕСТРА ПОВИННА ВМІТИ:
1. Перестилати білизну в ліжку та міняти натільну білизну; транспортувати хворого, тяжкохворого; запобігати появі пролежнів, проводити догляд за шкірою, порожниною рота, носа, вухами, волоссям; вміти годувати тяжкохворих, складати порціонник-вимогу та меню розкладку.
2. Виконувати фізіотерапевтичні процедури.
3. Володіти маніпуляційною технікою, методикою збору матеріалу для всіх видів лабораторних досліджень.
4. Готувати хворих до інструментального методу обстеження.
5. Надавати невідкладну допомогу при гострих станах та ускладненнях при необхідності приймати пологи, володіти навичками роботи в спеціалізованих відділеннях.
6. Заповнювати затверджену медичну документацію. Вміти готувати дезрозчини, стерилізувати інструментарій. Проводити санітарно-просвітню роботу серед населення. Спостерігати за групами ризику; проводити профілактичні щеплення.Спеціальність 221. Стоматологія
Кваліфікація спеціаліста - Зубний гігієніст
Нормативний термін навчання- 4 роки

I. Професійне призначення молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності зубного лікаря в лікувально-профілактичних стоматологічних установах, призначений для роботи в галузях охорони здоров'я на посадах зубного гігієніста, також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад. Молодший спеціаліст має бути підготовлений до активної творчої та соціальної діяльності.

II. Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста.
Зубний гігієніст має організовувати роботу зубного кабінету на відповідній ділянці лікувально-профілактичних установ, проводити лікування зубів та прості хірургічні маніпуляції в порожнині рота, постійно проводити профілактичну роботу для попередження стоматологічних захворювань.
Зубний гігієніст повинен вміти надавати невідкладну допомогу хворому (дитині чи дорослому), проводити лікування основних нозологічних одиниць стоматологічних захворювань, видалення зубів, організувати лікувально-профілактичну роботу в шкільних і дошкільних закладах, сільських амбулаторіях. Зубний гігієніст повинен добре володіти основними стоматологічними правилами асептики, маніпуляціями, бути дисциплінованим, милосердним.

ЗУБНИЙ ГІГІЄНІСТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
1. Державні законодавчі акти про охорону здоров'я населення.
2. Принципи організації стоматологічної допомоги населенню в тому числі страхової, госпрозрахункової, кооперативної, приватної та інших форм.
3. Загальні питання нормальної та паталогічної фізіології, патанатомії.
4. Принципи обстеження хворих, призначення спеціальних та допоміжних методів обстеження.
5. Прояви загальних захворювань в порожнині рота.
6. Питання інтенсивної терапії і реанімації.
7. Проблеми деонтології і етики лікаря.

ЗУБНИЙ ГІГІЄНІСТ ПОВИНЕН ВМІТИ:
1. Провести збір анамнезу та оцінити його.
2. Провести загальний огляд та дослідження органів щелепно-лицевої ділянки.
3. Провести спеціальне обстеження органів та тканин ротової порожнини.
4. Обгрунтувати план необхідного додаткового обстеження в залежності від стоматологічного захворювання
5. Прочитати та оцінити результати клінічного та лабораторного обстеження хворого (ренгенограми, оклюдограми, термометрії, електроодонтодіагностики, реакції Вассермана).
6. Проводити санітарко просвітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганду здорового способу життя.
Спеціальність 221. Стоматологія
Кваліфікація спеціаліста   - зубний технік
Нормативний термін навчання - 2 роки

I. Професійне призначення молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в зуботехнічних лабораторія стоматологічних установ всіх галузей народного господарства для виготовлення знімних, незнімних, бюгельних, щелепно-лицевих протезів та ортодонтичних апаратів і конструкції в дитячому віці.
Молодший спеціаліст призначений для роботи в галузях охорони здоров'я на первинних посадах зубного техніка, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою. До типових галузевих та інших галузевих номенклатурних посад.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста
Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної діяльності, вміти самостійно добувати нові знання, вдосконалювати професійний рівень.


ЗУБНИЙ ТЕХНІК ПОВИНЕН ЗНАТИ:
1. Будову і функції жувального апарату, основи стоматологічної патології, які зустрічаються в клініці ортопедичної стоматології, відомості про основні і допоміжні матеріали, що використовуються в зубопротезній техніці, структуру стоматдопомоги населенню.
2. Організація робочого місця зубного техніка та виробництва в зуботехнічних лабораторіях, сучасні методи організації праці, принципи охорони праці та техніки безпеки.
3. Види і конструктивні особливості знімних, незнімних, бюгельних протезів, щелепно-лицевих протезів та апаратів, ортодонтичних апаратів і конструкцій.
4. Основні принципи клінічних етапів і технологію виготовлення протезів з різних матеріалів, принципи фіксації протезів при дефектах зубних рядів.
5. Класифікацію і принципи дії щелепно-лицевнх апаратів і протезів.
6. Принципи клінічних етапів і технологію виготовлення ортопедичних апаратів, особливості конструкції протезів для дітей, принципи різних ортодонтичних апаратів.

ЗУБНИЙ ТЕХНІК ПОВИНЕН ВМІТИ:
1. Самостійно виготовляти: індивідуальні ложки, металеві штамповані і литі коронки, штифтові зуби, культвові конструкції (паяні і литі), знімні протези при часткових дефектах зубних рядів і повній втраті зубів, знімні протези з двошаровим базисом, мостовидні протези, фарфорові і металокерамічні зубні протези.
2. Виконувати технологічні етапи виготовлення ортопедичних апаратів і протезів.
3. Склеювати гіпсові відбитки, виготовляти діагностичні, робочі, розбірні, вогнетривкі моделі, гіпсувати моделі в оклюдатор.
4. Виконувати паралелометрію моделей, виготовляти воскові базиси з оклюзійними валиками, моделювати воскові композиції каркасу бюгельного протезу.
5. Виготовляти з металевих заготовок замкові конструкції, вестибулярні та оральні дуги.
6. Виготовляти базиси з швидкотвердіючої пластмаси ( під тиском, полірувати базиси, виконуватипряме і зворотнє гіпсування в кювету, проводити термічну обробку сплавів, одержувати штампи з легкоплавкого металу, проводити штампування коронок різними методами.
7. Розробляти постановку штучних зубів, дублювати моделі.