Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Циклові комісіїЦиклова комісія практичної і професійної підготовки нараховує 16 штатних викладачів, 40% від загальної кількості викладачів коледжа, з них  спеціалістів вищої категорії – 6 (37,5%), першої категорії – 2 (12,5%), другої категорії – 1 (6,2%), спеціалістів – 7 (43,8%).
У 2019 – 2020 н.р. циклова комісія працює над проблемою: "Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій при викладанні клінічних дисциплін".
Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо.
Викладачі циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів випускних курсів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» до здачі ліцензійного іспиту Крок М. Всі студенти успішно здають іспит Крок М з високими результатами.
Щорічно проводиться регіональний конкурс «Краща за фахом» серед студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа», де наші студенти  стабільно займають призові місця, в чому теж немала заслуга викладачів циклової комісії.


Голова циклової комісії практичної і професійної підготовки – Ничипорчук Наталія Федорівна – завідуюча практичним навчанням, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Викладає дисципліни: терапевтична стоматологія, хірургія зубів та щелепно-лицьова травматологія, стоматологічні матеріали, обладнання та інструментарій.
Працює над проблемою: «Інноваційні аспекти вивчення стоматологічних дисциплін».
Підготовила посібники:
1) «Знеболення тканин щелепно-лицевої ділянки»
2) «Терапевтична стоматологія (фантомний курс)»

Члени циклової комісії:

Попчук Майя Василівна - завідуюча відділенням, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-терапевт.
Викладає наступні дисципліни: внутрішня медицина, медсестринство у внутрішній медицині, невідкладні стани в терапії. Працює над проблемою: «Застосування методу проблемного навчання при підготовці майбутніх медиків».
Створила презентаційні лекції з внутрішньої медицини, підготувала посібники «Збірник задач з невідкладних станів в терапії», «Збірник лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів» для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Завідувач кабінетом внутрішньої медицини та медсестринства у внутрішній медицині.
Чорнобрива Наталя Василівна – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає наступні дисципліни: педіатрія, медсестринство в педіатрії, невідкладні стани в педіатрії. Працює над проблемою «Застосування креативних технологій у процесі викладання педіатрії».
Створила посібники «Невідкладні стани в педіатрії», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів з педіатрії», ряд мультимедійних презентацій. Завідувач кабінету педіатрії та медсестринства в педіатрії.


Євпат Віталій Йосипович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-інфекціоніст.
Викладає дисципліни: інфектологія, медсестринство в інфектології, інфекційні хвороби.
Працює над проблемою: «Формування конкурентноспроможностей медика на заняттях інфектології». При вивченні інфектології застосовує навчальні фільми, відеоматеріали, презентації. Створив посібники: «Інфекційні хвороби», «Медсестринство в інфектології», «Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів».
Завідувач кабінетом інфекційних хвороб та епідеміології.

Чорнобрива Людмила Володимирівна – спеціаліст. Закінчила Луцьке медичне училище.
Викладає дисципліни: основи медсестринства, догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка.
Працює над проблемою: «Інноваційні технології у вищій медичній освіті, формування професійної майстерності через компетентнісну складову».
Створила посібники до самостійної роботи студентів з основ медсестринства «Задоволення потреб пацієнта у харчуванні», «Санітарно-протиепідемічний режим лікувального закладу. Дезінфекція і стерилізація».
Є керівником гуртка «Милосердя» з основ медсестринства, учасники якого займаються поглибленим вивченням медсестринства, пошуково-дослідною роботою.
Завідувач кабінету з основ медсестринства.

Рудницька Тетяна Борисівна – спеціаліст. Закінчила Рокитнівське медичне училище, Рівненський державний гуманітарний університет. Навчається на бакалавраті Рівненського базового медичного коледжу. Викладає дисципліни: догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, основи екології.
Працює над проблемою: «Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні».
Завідувач кабінетом догляду за хворими.
   


Бакші Світлана Юріївна – спеціаліст. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає дисципліни: медсестринство в педіатрії.
Працює над проблемою: «Розвиток творчого потенціалу студента-медика»Гучок Олена Валентинівна - спеціаліст. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2003 році. Лікар-терапквт ІІ категорії. Спеціаліст другої категорії, викладач внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології, геріатрії та паліативної медицини.Горегляд Микола Миколайович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
Викладає наступні дисципліни:  терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, хвороби зубів та порожнини рота, медична етика та деонтологія.
Працює над проблемою: «Формування національних людських цінностей»
Єремейчук Наталія Петрівна – спеціаліст І категорії.
Викладає наступні дисципліни: терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, основи гістології, анатомія з топографічною анатомією голови та шиї, стоматологічна допомого населенню та профілактична медицина, анатомія та фізіологія з біомеханікою жувального апарату людини.
Працює над проблемою: «Особистісна орієнтація вищої освіти»
Створила посібники:
1) «Гістологічна будова твердих тканин зуба, пульпи, періодонту»
2) «Пульпіт»
3) «Засоби і методи індивідуальної гігієни порожнини рота»
4) «Захворювання тканин пародонту»
5) «Захворювання слизової оболонки порожнини рота»           


Мельник Ірина Олександрівна – спеціаліст. Закінчила Тернопільський державний медичний університет, медсестра – магістр.
Викладає наступні дисципліни: медсестринство в акушерстві та гінекології, медсестринство в сімейній медицині, медсестринство в геріатрії та геронтології.
Працює над проблемою: «Формування ключових компетентностей студентів у процесі вивчення медсестринства в акушерстві та гінекології»
Завідувач кабінету медсестринства в акушерстві та гінекології.


  

Циклова комісія дисциплін природничо-наукової підготовки нараховує 10 штатних викладачів, з них: спеціаліст "Вищої категорії" – 4, спеціаліст "Першої категорії" – 3, спеціаліст "Другої категорії" – 1, "Спеціаліст" - 2, з них 2 викладачі мають звання "Викладач-методист".
У 2019 – 2020 н.р. циклова комісія працює над проблемою: "Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін природничо-наукової підготовки".
Основний напрямок роботи циклової комісії – пошук інноваційних форм викладання навчального матеріалу, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання і забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Голова циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки – Бескровна Альона Іванівна, спеціаліст першої категорії. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію вчителя фізики, хімії, астрономії і безпеки життєдіяльності.            
В коледжі працює з 2007 року викладачем  хімії, медичної хімії, астрономії. Завідувач лабораторією хімії та медичної хімії.
Навчально-методична проблема, над якою працює - «Тестування як засіб діагностики креативного мислення студентів у процесі навчання хімії шляхом використання інноваційних технологій».  Підготувала ряд посібників і рекомендацій: «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів), «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії», «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з біофізики».

Члени циклової комісії:

Лісовець Галина Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Волинський державний університет ім.Лесі Українки, здобула кваліфікацію  "Викладач біології".
В коледжі працює з 2009 року викладачем біології, медичної біології. З вересня 2017 року по липень 2019 року працювала заступником директора з виховної роботи. Завідувач кабінетом медичної біології та біології.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач: «Активізація пізнавальної діяльності студентів через використання інноваційних технологій навчання».
Підготувала посібники, методичні рекомендації:
- Самостійна позааудиторна робота з медичної біології. Організація і контроль (методичний посібник для викладачів ВНЗ та студентів); 
- Алгоритм дій типових задач з молекулярної біології та генетики (методичні рекомендації для студентів); 
- Різнорівневі завдання з біології (для підготовки до ДПА);  
- Застосування тестового контролю знань (методичні рекомендації для викладачів).

Довмантович Наталія Георгіївна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, здобула кваліфікацію "Вчитель біології та хімії".            
В коледжі працює з 1990 року викладачем  анатомії та  фізіології . З 2007 по січень 2014 рік обіймала посаду заступника директора з навчальної роботи. Завідувач кабінетом нормальної анатомії та фізіології.
15 жовтня 2019 року захистила дисертацію за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти" та здолбула  науковий ступінь кандидат педагогічних наук.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Використання елементів інноваційних технологій на заняттях анатомії і фізіології».
Підготувала посібники, методичні рекомендації:
Алгоритм практичних навичок «Нервова система»; 
- Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з анатомії людини; 
- «Як скласти методичну розробку заняття» (методичні рекомендації для викладачів);
- «Форми та методи аудиторної та позааудиторної самостійної роботи  студентів» (методичні  рекомендації для  викладачів).
Статті у фахових журналах: "Педагогічний процес: теорія і практика". 
-  До проблеми використання компетентісного підходу у медичному училищі.Випуск 2, 2013 р., с.38-44.
-Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців у педагогічній теорії . Випуск 3, 2014 р., с. 18-22.
- Формування саоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Випуск 4, 2014 р., с. 60-64.
"Неперервна професійна освіта: теорія і практика".
- Формування самоосвітньої компетентності студентів  медичних училищ у процесі природничої наукової підготовки. Випуск 3-4, 2014 р., с. 77-80.
"Пролеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць".
- Проблема формування самоосвітньої компетентності особистості у педагогічній теорії. Випуск 12, 2015 р., с. 139-143.

Паюк Лілія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "Фармація".           
В коледжі працює з 1982 року викладачем  фармакології. З 1998 року по 2016 рік обіймала  посаду завідувача відділення «Лікувальна справа».
Завідувач кабінетом фармакології з медичною термінологією, основ латинської мови.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Застосування мультимедійних презентацій на заняттях фармакології з  використанням інноваційних технологій». Створила мультимедійні презентації з основ фармакології та  медичної рецептури (для спеціальності Сестринська справа).
Підготувала посібники:
- Алгоритми практичних навичок з фармакології (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів);
- Використання проблемних задач у викладанні фармакології (для аудиторної та самостійної роботи студентів).

Пасічнюк Ірина Миколаївна,  спеціаліст першої категорії. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію викладача історії, практичного психолога.            
В коледжі працює з 2008 року на посаді практичного психолога, є викладачем  основ психології та міжособового спілкування. Завідувач кабінетом основ психології та між-особового спілкування.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Створення сприятливих психологічних умов для забезпечення особистісного та інтелектуального розвитку студентів шляхом впровадження інноваційних технологій».
Підготувала посібники:
- Психологія пізнавальних психічних  процесів в нормі  та при патології (навчальний посібник для аудиторної  і самостійної роботи  студентів);
- Особливості психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів - першокурсників.
 
Кравець Володимир Ростиславович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут, здобув кваліфікацію "Санітарний лікар".
В коледжі працює з 2006 року викладачем патоморфології і патофізіології, мікробіології. Завідувач кабінетом патоморфології та патофізіології.
З 2016 року був обраний колективом на посаду директора Рокитнівського медичного училища.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач, -  «Впровадження інноваційних технологій при вивченні патоморфології,  патофізіології та мікробіології».
Підготував мультимедійні презентації з мікробіології, патоморфології і патофізіології, створив посібник «Методичні рекомендації до СПР з патоморфології і патофізіології» (навчальний посібник для самостійної позааудиторної   роботи студентів).

Дубчак Ілона Анатоліївна – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, німецької мови, спеціаліст ІІ категорії. В 2013 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. В Рокитнівському медичному коледжі працює з 2014 року.
Працює над навчально-методичною проблемою – «Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів».  


Терещук Олег Анатолійович – викладач інформатики, основ медичної інформатики. Закінчив у 2007 році Рівненський державний гуманітарний університет, фізико-технологічний факультет. В медичному коледжі працює з 2006 року. Спеціаліст першої категорії. Працює над проблемою: "Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес".

Нестерчук Жанна Вікторівна, спеціаліст . Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Рівненський Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фізична реабілітація" та здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання.       
В коледжі працює з 2006 року  на посаді лаборанта. З вересня 2017 року працює викладачем безпеки життєдіяльності, охорони праці та медичної реабілітації.
Навчально-методична проблема, над якою працює - «Формування загально-людських і здоров'язберігаючих компетентностей на заняттях безпеки життєдіяльности шляхом впровадження інноваційних технологій навчання».      


Ковалевич Марія Анатоліївна, спеціаліст. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, магістр. Здобула кваліфікацію "Психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах".
В коледжі працює з 2010 року викладачем основ загальної та медичної психології, соціальний педагог. 
Навчально-методична проблема над якою працює викладач: "Активізація та підтримка гармонійного розвитку основних сфер життєдіяльності студентів, шляхом використання інноваційних технологій навчання".

При цикловій комісії функціонують 2 гуртки:
-Гурток соціально-педагогічного напрямку «Спілкуючись, пізнаю світ» керівник – Пасічнюк І.М., викладач психології.
-Гурток з безпеки життєдіяльності «Безпека життя», керівник - Нестерчук Ж.В., викладач безпеки життєдіяльності.
Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій методичний і педагогічний рівень, беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань.Циклова комісія загальноосвітньої підготовки нараховує 11 штатних викладачів, з них: мають вищу категорію - 6, з них зв. «Викладач-методист» - 2, та зв. «Старший викладач» - 3, друга категорія – 2, перша категорія – 3.
У 2019-2020 н.р. циклова комісія працює над навчально-методичною проблемою: "Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій при вивченні загальноосвітніх дисциплін".
Студенти коледжа беруть участь в обласних конкурсах та олімпіадах.
Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються шляхи вдосконалення викладання загальноосвітніх дисциплін, самостійної позааудиторної роботи студентів, навчальних проектів.

Голова циклової комісії – Жежук Галина Павлівна. В 1976 році закінчила Житомирський педінститут, факультет фізики і математики. В навчальному закладі працює з 1990 року. Спеціаліст вищої категорії, має звання «Викладач-методист». На даний час викладає фізику. Працює над навчально-методичною проблемою: «Навчальні проекти - ефективний засіб формування предметної й ключової компетентності студентів у процесі навчання фізики та астрономії». Для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Сестринська справа", "Стоматологія" підготувала посібники:
· Нестандартні заняття з фізики
· Ігри на заняттях з фізики
· Кросворди з фізики
Члени циклової комісії:


Шевчук Олександр Броніславович. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки в 1992 році. Стаж роботи в коледжі 27 років. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 
Викладає наступні дисципліни: історію України, всесвітню історію та правознавство.

Кулакевич Ірина Федорівна, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут в 1996 році. Стаж роботи в коледжі 23 років. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Завідувачка методичного кабінету Рокитнівського медичного коледжу, викладач німецької мови. Навчально методична проблема - "Оволодіння іноземною мовою - умова самореалізації медика-професіонала в сучасному світі".
Богданець Варвара Василівна, закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука в 2009 році. Стаж роботи в коледжі 11 років. Спеціаліст першої категорії. Викладач англійської та української мови.Ничипорчук Світлана Олексіївна, закінчила Рівненський державний гуманітарний університет в 2003 році. Стаж роботи в коледжі 16 років. Спеціаліст першої категорії. Викладач української мови, української мови за професійним спрямуванням та культурології.Стрілець Світлана Вікторівна, закінчила Рівненськи державний гуманітарний університет в 2006 році. Стаж роботи в коледжі 18 років. Спеціаліст вищої категорії. Викладач англійської мови.Кравченко Віктор Миколайович – викладач фізичної культури. Освіта: вища. Закінчив Тернопільський педінститут, 1992р., факультет фізичної культури. Працює в закладі з 1992 року. Спеціаліст вищої категорії, має звання «Старший викладач». Працює над проблемою: «Індивідуалізація на заняттях фізичного виховання». Підготував посібники:
· Легка атлетика
· Силова підготовка.
Чубик Олександр Олександрович – викладач фізичного виховання. В 2000 році закінчив Волинський університет, факультет фізичного виховання та методики оздоровчої роботи. Стаж роботи в коледжі 18 років. Спеціаліст вищої категорії, звання - старший викладач . Працює над проблемою: «Шляхи вдосконалення здоров’я студентів на заняттях фізичного виховання». Підготував посібники:
Вплив фізичних вправ на організм людини.
· Основні фізіологічні принципи тренувань.
· Коротка характеристика фізичних якостей.
· Легка атлетика.


Кисорець Людмила Іванівна – викладач математики, суспільних наук. Закінчила Львівську комерційну академію, 2007р. Рівненський державний гуманітарний університет, 2010р. Магістр з обліку та аудиту, спеціаліст математики. Стаж роботи в коледжі 9 років. Спеціаліст другої категорії. Проблема, над якою працює: «Інноваційні технології як засіб розвитку творчої особистості у процесі вивчення соціально-економічних дисциплін». Підготувала посібники:
· Основи економіки. Теорія та практика
· Кросворди з соціології
· Тестові завдання з економіки.Таргоній Тетяна Іванівна – викладач математики, світової літератури. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2013р. в закладі працює з 2011 року. Магістр з математики, спеціаліст з української мови, літератури, світової літератури. Спеціаліст другої категорії. Працює над проблемою: «Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі». Підготувала посібники:
· Тестові завдання з математики.
· Світова література в таблицях та схемах.Прохоренко Альона Василівна – викладач математики, англійської мови. В 2007 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет, факультет кібернетики. В закладі працює з 2007 року. Спеціаліст першої категорії. Проблема, над якою працює: «Впровадження ефективних методів контролю при вивченні математики».