Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Циклові комісіїЦиклова комісія практичної і професійної підготовки нараховує 16 штатних викладачів, 40% від загальної кількості викладачів коледжа, з них  спеціалістів вищої категорії – 6 (37,5%), першої категорії – 2 (12,5%), другої категорії – 1 (6,2%), спеціалістів – 7 (43,8%).
У 2019 – 2020 н.р. циклова комісія працює над проблемою: "Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій при викладанні клінічних дисциплін".
Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо.
Викладачі циклової комісії беруть активну участь у підготовці студентів випускних курсів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» до здачі ліцензійного іспиту Крок М. Всі студенти успішно здають іспит Крок М з високими результатами.
Щорічно проводиться регіональний конкурс «Краща за фахом» серед студентів ІV курсу спеціальності «Сестринська справа», де наші студенти  стабільно займають призові місця, в чому теж немала заслуга викладачів циклової комісії.


Голова циклової комісії практичної і професійної підготовки – Ничипорчук Наталія Федорівна – завідуюча практичним навчанням, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Викладає дисципліни: терапевтична стоматологія, хірургія зубів та щелепно-лицьова травматологія, стоматологічні матеріали, обладнання та інструментарій.
Працює над проблемою: «Інноваційні аспекти вивчення стоматологічних дисциплін».
Підготовила посібники:
1) «Знеболення тканин щелепно-лицевої ділянки»
2) «Терапевтична стоматологія (фантомний курс)»

Члени циклової комісії:

Попчук Майя Василівна - завідуюча відділенням, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-терапевт.
Викладає наступні дисципліни: внутрішня медицина, медсестринство у внутрішній медицині, невідкладні стани в терапії. Працює над проблемою: «Застосування методу проблемного навчання при підготовці майбутніх медиків».
Створила презентаційні лекції з внутрішньої медицини, підготувала посібники «Збірник задач з невідкладних станів в терапії», «Збірник лекцій з пропедевтики внутрішніх хвороб», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів» для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Завідувач кабінетом внутрішньої медицини та медсестринства у внутрішній медицині.
Чорнобрива Наталя Василівна – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає наступні дисципліни: педіатрія, медсестринство в педіатрії, невідкладні стани в педіатрії. Працює над проблемою «Застосування креативних технологій у процесі викладання педіатрії».
Створила посібники «Невідкладні стани в педіатрії», «Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів з педіатрії», ряд мультимедійних презентацій. Завідувач кабінету педіатрії та медсестринства в педіатрії.


Євпат Віталій Йосипович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Львівський державний ордена Дружби народів медичний інститут, лікар-інфекціоніст.
Викладає дисципліни: інфектологія, медсестринство в інфектології, інфекційні хвороби.
Працює над проблемою: «Формування конкурентноспроможностей медика на заняттях інфектології». При вивченні інфектології застосовує навчальні фільми, відеоматеріали, презентації. Створив посібники: «Інфекційні хвороби», «Медсестринство в інфектології», «Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів».
Завідувач кабінетом інфекційних хвороб та епідеміології.

Чорнобрива Людмила Володимирівна – спеціаліст. Закінчила Луцьке медичне училище.
Викладає дисципліни: основи медсестринства, догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка.
Працює над проблемою: «Інноваційні технології у вищій медичній освіті, формування професійної майстерності через компетентнісну складову».
Створила посібники до самостійної роботи студентів з основ медсестринства «Задоволення потреб пацієнта у харчуванні», «Санітарно-протиепідемічний режим лікувального закладу. Дезінфекція і стерилізація».
Є керівником гуртка «Милосердя» з основ медсестринства, учасники якого займаються поглибленим вивченням медсестринства, пошуково-дослідною роботою.
Завідувач кабінету з основ медсестринства.

Рудницька Тетяна Борисівна – спеціаліст. Закінчила Рокитнівське медичне училище, Рівненський державний гуманітарний університет. Навчається на бакалавраті Рівненського базового медичного коледжу. Викладає дисципліни: догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, основи екології.
Працює над проблемою: «Особистісно-зорієнтований підхід у навчанні».
Завідувач кабінетом догляду за хворими.
   


Бакші Світлана Юріївна – спеціаліст. Закінчила Одеський державний медичний університет, лікар-педіатр.
Викладає дисципліни: медсестринство в педіатрії.
Працює над проблемою: «Розвиток творчого потенціалу студента-медика»Гучок Олена Валентинівна - спеціаліст. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2003 році. Лікар-терапквт ІІ категорії. Спеціаліст другої категорії, викладач внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології, геріатрії та паліативної медицини.Горегляд Микола Миколайович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
Викладає наступні дисципліни:  терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, хвороби зубів та порожнини рота, медична етика та деонтологія.
Працює над проблемою: «Формування національних людських цінностей»
Єремейчук Наталія Петрівна – спеціаліст І категорії.
Викладає наступні дисципліни: терапевтична стоматологія, профілактика стоматологічних захворювань, основи ортодонтії та ортопедичної стоматології, основи гістології, анатомія з топографічною анатомією голови та шиї, стоматологічна допомого населенню та профілактична медицина, анатомія та фізіологія з біомеханікою жувального апарату людини.
Працює над проблемою: «Особистісна орієнтація вищої освіти»
Створила посібники:
1) «Гістологічна будова твердих тканин зуба, пульпи, періодонту»
2) «Пульпіт»
3) «Засоби і методи індивідуальної гігієни порожнини рота»
4) «Захворювання тканин пародонту»
5) «Захворювання слизової оболонки порожнини рота»           


Мельник Ірина Олександрівна – спеціаліст. Закінчила Тернопільський державний медичний університет, медсестра – магістр.
Викладає наступні дисципліни: медсестринство в акушерстві та гінекології, медсестринство в сімейній медицині, медсестринство в геріатрії та геронтології.
Працює над проблемою: «Формування ключових компетентностей студентів у процесі вивчення медсестринства в акушерстві та гінекології»
Завідувач кабінету медсестринства в акушерстві та гінекології.


  

Циклова комісія дисциплін природничо-наукової підготовки нараховує 10 штатних викладачів, з них: спеціаліст "Вищої категорії" – 5, спеціаліст "Першої категорії" – 2, спеціаліст "Другої категорії" – 2, "Спеціаліст" - 1, з них 2 викладачі викладачі мають звання "Старший викладач", 3 викладачів - "Викладач-методист".
У 2021 – 2022 н.р. циклова комісія працює над проблемою: "Підвищення ефективності викладання природничо-наукових дисциплін шляхом застосування інноваційних технологій".
Основний напрямок роботи циклової комісії – пошук інноваційних форм викладання навчального матеріалу, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу систематизувати знання і забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
 Голова циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки –
Лісовець Галина Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Волинський державний університет ім.Лесі Українки, здобула кваліфікацію  "Викладач біології".
В коледжі працює з 2009 року викладачем біології, медичної біології. З вересня 2017 року по липень 2019 року працювала заступником директора з виховної роботи. Завідувач кабінетом медичної біології та біології.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач: «Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом використання технологій інтерактивного навчання».
Підготувала посібники, методичні рекомендації:
- Самостійна позааудиторна робота з медичної біології. Організація і контроль (методичний посібник для викладачів ВНЗ та студентів); 
- Алгоритм дій типових задач з молекулярної біології та генетики (методичні рекомендації для студентів); 
- Різнорівневі завдання з біології (для підготовки до ДПА);  
- Застосування тестового контролю знань (методичні рекомендації для викладачів).
 
Члени циклової комісії:
 
Кравець Володимир Ростиславович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут, здобув кваліфікацію "Санітарний лікар".
В коледжі працює з 2006 року викладачем патоморфології і патофізіології, мікробіології. Завідувач кабінетом патоморфології та патофізіології.
    З 2016 року був обраний колективом на посаду директора Рокитнівського медичного училища.
Навчально-методична проблема, над якою працює викладач, -  «Впровадження інноваційних технологій при вивченні патоморфології,  патофізіології та мікробіології».
   Підготував мультимедійні презентації з мікробіології, патоморфології і патофізіології, створив посібник «Методичні рекомендації до СПР з патоморфології і патофізіології» (навчальний посібник для самостійної позааудиторної   роботи студентів).


Довмантович Наталія Георгіївна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, здобула кваліфікацію "Вчитель біології та хімії".            
В коледжі працює з 1990 року викладачем  анатомії та  фізіології . З 2007 по січень 2014 рік обіймала посаду заступника директора з навчальної роботи. Завідувач кабінетом нормальної анатомії та фізіології.
15 жовтня 2019 року захистила дисертацію за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти" та здолбула  науковий ступінь кандидат педагогічних наук.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Використання елементів інтерактивних технологій на заняттях анатомії і фізіології».
Підготувала посібники, методичні рекомендації:
Алгоритм практичних навичок «Нервова система»; 
- Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з анатомії людини; 
- «Як скласти методичну розробку заняття» (методичні рекомендації для викладачів);
- «Форми та методи аудиторної та позааудиторної самостійної роботи  студентів» (методичні  рекомендації для  викладачів).
Статті у фахових журналах: "Педагогічний процес: теорія і практика". 
-  До проблеми використання компетентісного підходу у медичному училищі.Випуск 2, 2013 р., с.38-44.
-Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців у педагогічній теорії . Випуск 3, 2014 р., с. 18-22.
- Формування саоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Випуск 4, 2014 р., с. 60-64.
"Неперервна професійна освіта: теорія і практика".
- Формування самоосвітньої компетентності студентів  медичних училищ у процесі природничої наукової підготовки. Випуск 3-4, 2014 р., с. 77-80.
"Пролеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць".
- Проблема формування самоосвітньої компетентності особистості у педагогічній теорії. Випуск 12, 2015 р., с. 139-143.
 
 Паюк Лілія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "Фармація".           
В коледжі працює з 1982 року викладачем  фармакології. З 1998 року по 2016 рік обіймала  посаду завідувача відділення «Лікувальна справа».
    Завідувач кабінетом фармакології з медичною термінологією, основ латинської мови.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Застосування мультимедійних презентацій на заняттях фармакології». Створила мультимедійні презентації з основ фармакології та  медичної рецептури (для спеціальності Сестринська справа).
Підготувала посібники:
- Алгоритми практичних навичок з фармакології (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів);
- Використання проблемних задач у викладанні фармакології (для аудиторної та самостійної роботи студентів).
 
   Терещук Олег Анатолійович – викладач інформатики, основ медичної інформатики, безпеки життєдіяльності. 
Закінчив у 2007 році Рівненський державний гуманітарний університет і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ інформатики, креслення та безпеки життєдіяльності.
Стаж роботи в медичному коледжі становить 16 років. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання – «старший викладач».
Завідувач кабінету інформатики та обчислювальної техніки.
Керівник комп’ютерного гуртка «Інформаційні технології».
Підготував мультипредметний комп’ютерний комплекс «Електронний збірник студента» для навчання та самоконтролю студентів 1-3 курсів.
Навчально-методична тема: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес».

  
    Бескровна Альона Іванівна, спеціаліст першої категорії. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію вчителя фізики, хімії, астрономії і безпеки життєдіяльності.            
В коледжі працює з 2007 року викладачем  хімії, медичної хімії, астрономії. Завідувач лабораторією хімії та медичної хімії.
Навчально-методична проблема, над якою працює - «Формування комунікативної компетентності на заняттях хімії методами інтерактивного навчання».  Підготувала ряд посібників і рекомендацій: «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (навчальний посібник для відпрацювання практичних  навичок студентів), «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії», «Методичні рекомендації до лабораторних робіт з біофізики».


Пасічнюк Ірина Миколаївна,  спеціаліст першої категорії. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію викладача історії, практичного психолога.            
В коледжі працює з 2008 року на посаді практичного психолога, є викладачем  основ психології та міжособового спілкування. Завідувач кабінетом основ психології та між-особового спілкування.
Працює над навчально-методичною проблемою: «Створення сприятливих психологічних умов для забезпечення особистісного та інтелектуального розвитку студентів шляхом впровадження інноваційних технологій».
Підготувала посібники:
- Психологія пізнавальних психічних  процесів в нормі  та при патології (навчальний посібник для аудиторної  і самостійної роботи  студентів);
- Особливості психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів - першокурсників.
 
   Ковалевич Марія Анатоліївна, спеціаліст. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, магістр. Здобула кваліфікацію "Психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах".
      В коледжі працює з 2010 року викладачем основ загальної та медичної психології, соціальний педагог. 
    Навчально-методична проблема над якою працює викладач: "Активізація та підтримка гармонійного розвитку основних сфер життєдіяльності студентів, шляхом використання інноваційних технологій навчання".
 

 Дубчак Ілона Анатоліївна – викладач основ латинської мови з медичною термінологією, німецької мови, спеціаліст ІІ категорії. В 2013 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури. В Рокитнівському медичному коледжі працює з 2014 року.
Працює над навчально-методичною проблемою – «Використання новітніх технологій при організації самостійної роботи студентів».  

 
Нестерчук Жанна Вікторівна, спеціаліст. Закінчила Рокитнівське медичне училище,  Рівненський Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фізична реабілітація" та здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації, викладач фізичного виховання.  
     В коледжі працює з 2006 року  на посаді лаборанта. З вересня 2017 року працює викладачем безпеки життєдіяльності, охорони праці та медичної реабілітації.
Навчально-методична проблема, над якою працює - «Формування загальнозберігаючої компетентності на заняттях безпеки життєдіяльности методами інтерактивного навчання навчання».      


     
         

Циклова комісія нараховує 10 штатних членів, з них: «спеціаліст вищої категорії» і звання «викладач-методист» — 1, «спеціаліст вищої категорії» і звання «старший викладач» — 3, «спеціаліст вищої категорії» — 2, «спеціаліст першої категорії» — 3, «спеціаліст другої категорії» — 1.

У 2021-2022 н.р. циклова комісія працює над навчально-методичною темою: «Впровадження сучасних технологій навчання в освітній процес в умовах роботи циклової комісії загальноосвітньої підготовки».

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні загальних та професійних компетентностей, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості, кваліфікованого фахівця.  У своїй роботі викладачі циклової комісії використовують різноманітні форми і методи навчання, які забезпечують високу пізнавальну активність та самостійність студентів.

Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядаються шляхи вдосконалення викладання загальноосвітніх дисциплін, самостійної позааудиторної роботи студентів, навчальних проєктів.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

·       удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студенті;

·       впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;

·       розвиток творчих здібностей, активізація самостійної пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів;

·       пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення;

·       індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

·       підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 


Голова циклової комісії Кисорець Людмила Іванівна, викладач математики та суспільних дисциплін. Закінчила Львівську комерційну академію, 2007р., Рівненський державний гуманітарний університет, 2010р. Стаж роботи в коледжі 11 років. Спеціаліст першої категорії. Навчально-методична тема: «Інноваційні технології як засіб розвитку творчої особистості у процесі вивчення соціально-економічних дисциплін». Підготувала  посібники:

·     Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії»;

·     Найвидатніші філософи різних часів.

Члени циклової комісії:


Шевчук Олександр Броніславович, закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки в 1992 році. Стаж роботи в коледжі 22 роки. Спеціаліст вищої категорії, старший викладач. У закладі викладає наступні дисципліни: історію України, всесвітню історію та правознавство. Навчально-методична тема: «Формування умінь і навичок студентів роботи з першоджерелами на заняттях історії». Навчальні посібники:

·     Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Історія України»;

·     Основи правознавства;

·     Історія України з найдавніших часів до кінця ХХ ст.


Кулакевич Ірина Федорівна, закінчила Рівненський державний педагогічний інститут в 1996 році. Стаж роботи в коледжі 13 років. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Завідувачка навчально-методичного кабінету Рокитнівського фахового медичного коледжу, викладач німецької мови, української мови. Навчально-методична тема: "Оволодіння іноземною мовою - умова самореалізації особистості в сучасному світі". Навчальні посібники:

·     "Aufsatzlehre“ (на допомогу вчителю німецької мови);

·     Готуємось до ЗНО: Топ-20 випадків, у яких помиляються”.Богданець Варвара Василівна, закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука в 2009 році. Стаж роботи в коледжі 13 років. Спеціаліст першої категорії. Викладач англійської та української мови. Навчально-методична тема: «Формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій».

Ничипорчук Світлана Олексіївна, закінчила Рівненський державний гуманітарний університет в 2003 році. Стаж роботи в коледжі 18 років. Спеціаліст вищої категорії. Викладач української мови, української мови (за професійним спрямуванням), історії України, культурології, мистецтва. Навчально-методична тема: «Особливості застосування міжпредметних зв’язків на заняттях з української мови, української мови (за професійним спрямуванням) та культурології». Підготувала посібники:

·     Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Культурологія»;

·     Тестові завдання з історії України;

·     Лекційні заняття з культурології.


Стрілець Світлана Вікторівна, закінчила Рівненський державний гуманітарний університет в 2007 році. Стаж роботи в коледжі 20 років. Спеціаліст вищої категорії. Викладач англійської мови та англійської мови (за професійним спрямуванням). Навчально-методична тема: «Використання інтерактивних форм при вивченні іноземної мови». Підготувала «Посібник по підготовці до ЗНО для студентів медичного коледжу».

Кравченко Віктор Миколайович – викладач фізичної культури. Закінчив Тернопільський державний  педагогічний інститут, 1992р. Стаж роботи у коледжі 29 років. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший викладач». Працює над проблемою: «Здоров’язберігаючі технології у процесі фізичного виховання студентської молоді».

Підготував посібники:

·     Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з розділу «Гімнастика»;

·     Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів з розділу «Баскетбол».Чубик Олександр Олександрович – викладач фізичного виховання. В 2000 році закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Стаж роботи в коледжі 21 рік. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання – «старший викладач». Навчально-методична тема: «Особливості методики фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної медичної групи». Підготував «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з розділу Легка атлетика: Легка атлетика-королева спорту».Таргоній Тетяна Іванівна – викладач зарубіжної літератури. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, 2013р. Стаж роботи в коледжі 10 років. Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Працює над проблемою: «Впровадження інноваційних технологій та розвиток життєво-творчих компетентностей студентів на заняттях зарубіжної літератури». Підготувала посібники:

·        Тестові завдання з математики.

·        Світова література в таблицях та схемах.Прохоренко Альона Василівна – викладач математики та інформатики. В 2007 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет. Стаж роботи в закладі 14 років. Спеціаліст першої категорії. Проблема, над якою працює: «Впровадження ефективних методів контролю при вивченні математики». Підготувала посібники: «Крок до знань» (тестові завдання з математики), частина І та ІІ.