Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Приймальна комісія

Графік роботи та контакти приймальної комісії
відокремленого підрозділу «Рокитнівський фаховий медичний коледж» комунального закладу вищої освіти
«Рівненська медична академія» в 2023 році


Приймальна комісія працює щоденно з 9.00 до 18.00 години.
Перерва - з 13.00 до 14.00 години.
У суботу - з 9.00 до 13.00 години без перерви. У неділю під час прийому заяв і документів – вихідний день.
У неділю під час вступних іспитів та зарахування на навчання, приймальна комісія працює
з 9.00 до 13.00 години

Телефон консультаційного пункту приймальної комісії
(03635) 2-21-43
(066) 45-77-859

На час роботи приймальної комісії, згідно рекомендацій МОН України – працює консультаційний пункт, де абітурієнти мають змогу отримати вичерпну інформацію: стосовно вступу, електронного кабінету вступника.

Також консультаційний пункт допомагає у роздрукуванні листка результатів ЗНО, виготовленні ксерокопій.
План прийому студентів

до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія» на 2023 рік

за освітньо-професійним ступенем

 «Фаховий молодший бакалавр»ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ, КВАЛІФІКАЦІЙ, ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ТА ВСТУПНІ  ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ СТУПЕНЕМ
«Фаховий молодший бакалавр»

№ п/п
Спеціалізація
Кваліфікація
Терміни навчання
Вступні випробування
1
Лікувальна справа
(9 клас)
Фельдшер

4 роки
Індивідуальна усна співбесіда з біології
2
Лікувальна справа
на 2 курс
(11 клас)
Фельдшер

3 роки
Мотиваційний лист
3
Сестринська справа
(9 клас)
Медична сестра

4 роки
Індивідуальна усна співбесіда з біології  
4
Сестринська справа
на 2 курс
(11 клас)
Медична сестра
3 роки
Мотиваційний лист
5
Стоматологія
(9 клас)
Зубний гігієніст
4 роки
Творчий конкурс "Ліплення"
6
Стоматологія
на 2 курс
(11 клас)

Зубний гігієніст

3 роки
Творчий конкурс "Ліплення" та мотиваційний лист
  

      

                                       

Положення

про приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»    КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти i науки від   15.03.2023 року № 276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 519/39575, Правил прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році; Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574, Правил прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  Рівненської обласної ради в 2023 році, Положення про приймальну комісію Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в2023 році.

1.2. Положення затверджується директором ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», який є головою комісії. Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

-         заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

-         відповідальний секретар Приймальної комісії;

-         уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду    електронних заяв;

-         заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

-         члени Приймальної комісії;

-         представник органів студентського самоврядування.

Заступником Голови Приймальної комісії ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» призначається заступник директора ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються з числа провідних педагогічних та науково-педагогічних працівників наказом директора ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж  три роки підряд.

До складу Приймальної комісії, а також до складу предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу.

Наказ про склад Приймальної комісії затверджується директором ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» до початку календарного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і    здійснення нею своїх функцій утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметні екзаменаційні комісії;

- комісія для проведення співбесід;

- апеляційна комісія ;

- відбіркова комісія ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших закладів освіти.

Предметні екзаменаційні комісії та комісія для проведення співбесід (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) утворюються у випадках, передбачених Правилами прийому. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших закладів освіти.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається особа з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», яка не є членом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі базової, повної загальної середньої освіти, склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних, науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

        Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке  затверджує Голова Приймальної комісії.

До складу відбіркової комісії входить голова – директор відокремленого підрозділу «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, апеляційної та відбіркової комісії видається директором ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» не пізніше 1 березня.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Відповідно до Порядку прийому, статуту закладу вищої освіти, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує директор ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

2.2. Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх структурних підрозділів ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- забезпечує оприлюднення на веб-сайті вищого навчального закладу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Правилами прийому. Заяви та документи вступників реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

- порядковий номер (та/або номер особової справи);

- номер з ЄДЕБО;

- прізвище, ім’я та по батькові;

- домашня адреса (адреса реєстрації);

- стать;

- рік народження;

- номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень;

- назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

- номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

- середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

- інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробуваннь встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань  затверджується Головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті закладу вищої освіти та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження Голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонні особи без дозволу Голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту. Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії. Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Під час проведення вступного випробування не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така роботи дешифрується і за неї виставляється оцінка менше 100 балів, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.5. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються. За

наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущеного вступного випробування з дозволу. Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань. Після закінчення вступного випробування голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні матеріали відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.6. Перескладання вступних випробувань не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче 100 балів до участі в конкурсі не допускаються.

4.7. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до закладу вищої освіти, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього,  завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до закладу вищої освіти, закладу фахової передвищої освіти.

5.5. Після видання наказу про  зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні вченої, педагогічної рад.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

 

Положення

про проведення вступного випробування у формі співбесіди  при вступі до   ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення регламентує порядок проведення, критерії оцінювання знань абітурієнтів за допомогою індивідуальної усної співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра під час вступу до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

Це положення розроблене приймальною комісією ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року №276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за №519/39575, Правил прийому на навчання ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році; Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року №277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за №518/39574, Правил прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році, Положення про приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне оцінювання знань вступника з предметів біологія для спеціальності 223 Медсестринство, за результатами якої виставляється позитивна оцінка за шкалою від 100 до 200 або ухвалюється рішення про незадовільну оцінку вступника.

Вступні випробування у формі співбесіди проводяться в усній формі, очно, відповідно до затверджених предметною екзаменаційною комісією завдань.

Наказ про затвердження складу комісії затверджується директором ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ

Співбесіда проводиться з предметів, які входять в перелік конкурсних предметів з відповідного напряму підготовки згідно Правил прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує Голова приймальної комісії.

Співбесіда проводиться з предмету біологія, яка входить до переліку конкурсних предметів для кожної конкурсної пропозиції окремо, згідно з Правилами прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

Екзаменаційні питання для проведення співбесіди складаються головою предметної екзаменаційної комісії і подаються на затвердження голові приймальної комісії.

Повноваження комісій для проведення співбесіди визначаються відповідно до Положення про приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Керівництво та координація роботою комісій покладається на відповідального секретаря приймальної комісії.

Програми співбесіди оприлюднюються на офіційному сайті ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради https://rokitne-medu.blogspot.com/

Час проведення співбесіди становить не менше ніж 15 хвилин з одним абітурієнтом. Під час відповіді члени комісії заповнюють протокол співбесіди. Абітурієнт самостійно обирає картку, яка містить 3 теоретичні питання, що складені на основі відповідних навчальних програм з біології  для вступників на основі базової середньої освіти.

Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, не передбачені рішенням приймальної комісії. В разі користування вступником час співбесіди сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у співбесіді. На його аркуші екзаменатори вказують причину та час відсторонення. За таку роботу виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

Аркуш співбесіди підписується вступником та екзаменаторами і вкладається в особову справу. Результати співбесіди фіксуються у відомостях проведення співбесіди і протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, до участі у конкурсному відборі на державне замовлення не допускаються.

 

ІІІ.ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УСНИХ СПІВБЕСІД

Співбесіда проводиться в терміни:

        ● для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти з

14 по 22 липня 2023 року.

Співбесіда проводиться відповідно до графіка проведення співбесід.

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

За результатами співбесіди рівень знань абітурієнтів оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

При оцінюванні відповіді вступника враховуються:

● правильність, повнота відповіді;

● ступінь розуміння та усвідомленого відтворення вивченого;

● логічність, зв'язність, мовне оформлення відповіді;

● вміння застосовувати вивчені правила до конкретних випадків і наводити

самостійно дібрані приклади до вивчених правил.

Недостатнім рівнем знань вважати, якщо абітурієнт:

● має фрагментарні знання про біологічні (хімічні) об'єкти та неповно

характеризує їх загальні ознаки;

● під час співбесіди абітурієнт виявив низький рівень знань з хімії (біології);

● мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;

● допускає грубі помилки у визначенні понять, при використанні термінології.

Оцінювання відповідей абітурієнта відбувається відразу після закінченняспівбесіди. Оголошення результатів співбесіди проводиться у день проведення співбесіди, не пізніше 18.00. Результати співбесіди вносяться до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після проведення співбесіди. Якщо співбесіда переривається у випадку повітряної тривоги, абітурієнт може продовжити складати співбесіду після закінчення повітряної тривоги, але з іншим завданням.

V. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ СИГНАЛІ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»

Сигнал «Повітряна тривога» подається для всього населення, яке

попереджається про небезпеку ураження противником даного району.

1. Діяти за вказівками викладачів та керівництва.

2. Швидко, організовано без паніки спустись у бомбосховище.

3. Після відміни повітряної тривоги можна повертатися до аудиторії.

 

 

 

Положення

про мотиваційний лист абітурієнта  ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

в 2023 році.

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Це положення регламентує порядок подачі, вимоги щодо оформлення, критерії оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів для вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  під час вступу до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

         Це положення розроблене приймальною комісією ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року №276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 519/39575, Правил прийому на навчання до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році, Положення про приймальну комісію ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        2.1. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником при вступі до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму/спеціальність, що впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої

діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року (набрав чинності 16.01.2020).

        2.2. Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, критеріїв оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів для вступників, дотримання встановленого порядку збереження документів, оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті покладається на голову Приймальної комісії.

 

3. ПОДАЧА МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

        3.1. Подача мотиваційних листів абітурієнтів до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, при вступі на навчання за за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр розпочинається 30 червня 2023 року та триває до 18:00 13 липня 2023 року на основі базової загальної середньої освіти; з 10 липня 2023 року до 12:00 31 серпня 2023 рокуна основі повної загальної середньої освіти.

         3.2. Вступник у терміни відведені для подачі мотиваційного листа має надіслати на спеціально створену Приймальною комісією електронну адресу для прийому мотиваційних листів http://rokitne-medu.blogspot.com скановану копію (фотокопію) мотиваційного листа, завіреного власним підписом. У темі електронного листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа претендент обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю).

          3.3. Адміністратор бази даних Приймальної комісії (надалі – відповідальна особа) перевіряє отримані електронні листи на відповідність п. 3. даного положення та реєструє в журналі реєстрації мотиваційних листів. У разі відсутності зауважень до отриманого електронного листа, відповідальна особа в 3-триденний термін передає копію (фотокопію) мотиваційного листа до комісії з оцінювання мотиваційних листів (надалі – Комісія). У разі виявлення відповідальною особою невідповідності даних або нестачі/неякісного сканованого документу (фотокопії), вступника буде проінформовано про це на електронну пошту, з якої надійшов мотиваційний лист.

 

4. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

           4.1. Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, відповідно до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.

Необхідно дотриматися наступних вимог:

 мотиваційний лист має бути написаний державною мовою (використання

    мовних засобів та конструкцій — особистий вибір здобувача);

 лист повинен бути лаконічним і чітким: необхідно дотримуватися вимог

    щодо обсягу;

 абзацний поділ тексту мотиваційного листа повинен збігатися зі

    структурними частинами;

 стилістика мотиваційного листа – офіційно-ділова;

 неприпустима наявність мовних помилок, текст має бути написаний

    грамотною літературною мовою;

 мотиваційний лист повинен містити правдиві персональні дані та фактичні

    відомості про здобувача, які він вважає за необхідне оприлюднити для

    підтвердження та аргументації власних переваг як кандидата та за які він

   несе відповідальність (імена, прізвища, дати, назви, події, документи тощо).

          

4.2. Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини. «Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа. Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та привертання уваги адресата (наприклад: «Шановний Володимере Ростиславовичу!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

            Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з...»). У цій частині коротко пояснюються причини обрання ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню абітурієнта.

            Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох- трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо. Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

            Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар'єрними очікуваннями абітурієнта.

            Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

5.1. Відповідно до Правил прийому на навчання до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році, згідно з якими прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами оцінювання  мотиваційного листа.

  5.2. Мотиваційний лист вступника оцінюється відповідно до критеріїв поданих у таблиці 1.

                                                                                                                     Таблиця 1

Критерії оцінювання мотиваційного листа

 

Рівень

Виконання умов структури та порядку написання листа

 

Низький

У листі не чітко зазначено про усвідомлення вибору вступником закладу освіти та спеціальності; використання здобутих знань у майбутньому; подальше працевлаштування. Текст мотиваційного листа містить грубі граматичні та орфографічні помилки. Не дотримано більше 50 % вимог до мотиваційного листа, викладених у розділі 4 даного Положення.

 

Середній

У листі вступник демонструє мотивацію до навчання, може

окреслити знання та навички, отримані під час навчання,

що допоможуть йому реалізувати професійні кар'єрні

плани, але не обґрунтовує їх застосування. Текст

мотиваційного листа містить стилістичні та

орфографічні помилки. Дотримано більше 50 % вимог до

мотиваційного листа, викладених у розділі 4 даного

Положення

 

Високий

У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору

закладу освіти, спеціальності, використання здобутих

знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні.

Наведено приклади осіб, які працюють за певною

спеціальністю, та які спонукали вступника до цього

вибору. У повній мірі розкрито амбіції, плани і цілі. Текст

мотиваційного листа містить не грубі граматичні та

орфографічні помилки або не містить їх взагалі.

Дотримано більше 80 % вимог до мотиваційного листа,

викладених у розділі 4 даного Положення

 

Під час складання рейтингу враховується кількість зарахованих пунктів відповідно до наведених критеріїв, форма та зміст мотиваційної частини.

 

Критерії

Зарахування

1.

Загальні вимоги до мотиваційного листа

+/–

 

Обсяг (1-2 сторінки).

+/–

 

Поділ на абзаци.

+/–

 

Наявність/відсутністьт помилок (орфографічних,

пунктуаційних,граматичних,лексичних,стилістичних).

+/–

 

Дотримання вимог офіційно-ділового стилю.

+/–

 

Дотримання вимог законодавства України щодо

плагіату (копіювання чужих робіт).

+/–

2.

Структура мотиваційного листа

+/–

 

«Шапка» (наявність).

+/–

 

Звертання (наявність).

+/–

 

Вступ (наявність).

+/–

 

Основна частина (наявність).

+/–

 

Заключна частина (наявність).

+/–

3.

Зміст мотиваційного листа

+/–

 

Логічність та лаконічність викладу думок.

+/–

 

Спортивні та навчальні досягнення, захоплення

(перемоги в олімпіадах і конкурсах, грамоти, дипломи).

+/–

 

Аргументація вибору професії (наведення прикладів

з історії, літератури, власного життя тощо).

+/–

 

Окреслення власних професійних завдань під час

навчання (плани щодо наукової та громадської роботи)

+/–

 

Обізнаність із навчальною програмою,

можливостями, які дає обраний заклад освіти.

+/–

 

Розкриття мотивації щодо вибору професії та

закладу освіти.

+/–

 

6. КОМІСІЯ З ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

             6.1. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів, затверджується Головою Приймальної комісії ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради з числа науково-педагогічних працівників та членів Приймальної комісії.

             6.2. Після отримання від відповідальної особи відповідних сканкопій (фотокопій) вступника, Комісія проводить засідання (може проводитися онлайн засідання засобами корпоративного зв’язку), на якому оцінює мотиваційний лист. Затвердження оцінки мотиваційного листа приймається простою більшістю членами Комісії. Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість членів її складу. Секретар Комісії веде протокол засідання, який затверджується Головою комісії. Під час засідання формується відомість, що є невід’ємною складовою протоколу засідання Комісії, в яку записуються дані вступника та оцінка його мотиваційного листа. Секретар комісії з оцінювання мотиваційних листів на наступний день її засідання передає в електронному та друкованому вигляді протокол засідання Комісії відповідальному секретарю Приймальної комісії, витяг з якого у вигляді таблиці з прізвищами абітурієнтів та відповідними оцінками мотиваційних листів оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії.

               6.3. Зарахування результатів оцінки мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією під час обчислення конкурсного балу за умови оприлюднення результатів його оцінки на інформаційному стенді Приймальної комісії.

7. ПРАВА ВСТУПНИКА

               7.1. Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням мотиваційного листа вступників, вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною заявою вступника (згідно Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради в 2023 році).

 

Додаток 1

Зразок оформлення мотиваційного листа абітурієнта

                                                                         Голові приймальної комісії

                                                    ВП«Рокитнівський фаховий медичний

                                                         коледж» КЗВО «Рівненська медична

                                                         академія» Рівненської обласної ради

                                                          Кравцю В.Р.

                                                           абітурієнта

                                                           Крупенка Миколи Миколайовича

                                                                       Krupenko@gmail.com

                                                                       контактний тел. 0953473712

 

Шановний Володимире Ростиславовичу!

Звертаюся до Вас у зв’язку з моїм бажанням вступити до ВП     «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  Рівненської обласної ради на спеціальність _____________________________________________________________ так як мрію стати фахівцем ___________________________________________________________________.

Під час навчання у ______________________________ досягнув успіхів у  _____________________________________. 

Приймав участь у ______________________________________. 

Став призером олімпіад з ____________________.

Захоплювався спортом з _________________________. 

Отримав розряд з_____________________. 

Володію мовами (та інші досягнення).

 Вважаю себе гідним кандидатом для вступу до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради. Докладатиму усіх зусиль для ___________________________________________

____________________________________________________________________.  « ___» ______________ 2023 р.                      Підпис ___________________

 

 

 

 

 

 

Тимчасово виконуючий

О. І. Шаров