Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Психологічна службаПсихологічна служба коледжу

 

   Сучасний стан розвитку суспільства обумовлюється зростанням темпів життя, збільшенням об’єму інформації, кризовими явищами в природі, суспільстві та сім’ї, показує гостру необхідність психологічної допомоги людині на всіх етапах її розвитку.

   Якщо Ви зіткнулися з труднощами в навчанні, Вам важко адаптуватися в новому навчальному колективі чи до умов проживання в гуртожитку, Ви відчуваєте труднощі в спілкуванні з батьками, викладачами чи однолітками, маєте бажання вирішити свої проблеми, прагнете до самопізнання та самовдосконалення, Ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для вас рішення – ми завжди готові Вас вислухати та допомогти.

  Психологічна служба ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує психологічний  і соціальний  супровід освітнього процесу в коледжі. 

Діяльність психологічної служби забезпечують: 


Пасічнюк Ірина Миколаївна
,  спеціаліст першої категорії. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, здобула кваліфікацію: «Викладача історії у вищих навчальних закладах та практичного психолога».            

 В коледжі працює з 2008 року на посаді практичного психолога, є викладачем  основ психології та міжособового спілкування, основ загальної та медичної психології.

Ковалевич Марія Анатоліївна, спеціаліст другої категорії. Закінчила  Рівненський державний гуманітарний університет, магістр. Здобула кваліфікацію: «Психолог. Викладач психології у вищих навчальних закладах».
   В коледжі працює з 2010 року викладачем основ загальної та медичної психології, та з 2018 року соціальним педагогом. 

   

Проблема, над якою працює психологічна служба коледжу:

  «Створення сприятливих соціально-психологічних умов для формування самодостатньої та внутрішньо гармонійної особистості в умовах карантинних обмежень».

Мета діяльності психологічної служби:

   «Створення сприятливих соціально-психологічних умов для формування самодостатньої та внутрішньо гармонійної особистості студента-медика в умовах карантинних обмежень та підвищенню ефективності навчального процесу».

         Основні завдання психологічної служби:

Ø забезпечення індивідуального підходу до студентів на основі їх психолого-педагогічного  вивчення,  створення психологічних умов для формування у студентів мотивації до самовиховання та саморозвитку;

Ø виявлення труднощів у процесі адаптації та проведення  адаптаційних заходів зі студентами нового набору;

Ø захист психічного  здоров’я  і  соціального  благополуччя всіх учасників освітнього процесу: студентів, педагогічних працівників, співробітників коледжу в період нестабільних умов життя;

Ø сприяння формуванню професійно підготовленого спеціаліста до умов практичної медицини з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності та фахової компетентності;

Ø організація допомоги кураторам груп і викладачам  в питаннях вивчення індивідуальних  психологічних  особливостей студентів для здійснення  ефективного  педагогічного  спілкування в системі викладач - студент;

Ø здійснення соціально-психологічної просвіти всіх учасників освітнього процесу;

Ø формування психосоціальної стійкості до стресу;

Ø здійснення діагностики міжособистісних стосунків студентів з дорослими й однолітками, виявлення психологічних причин порушення спілкування, розвиток  уміння ефективного спілкування, проведення тренінгів спілкування;

Ø профілактика негативних явищ, зокрема, запобіганню булінгу (цькуванню), протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, правопорушень, алкоголізму, наркоманії, курінню, СНІДу та суїцидальних намірів серед студентської молоді;

Ø формування емоційного інтелекту з метою згуртованості студентського та педагогічного колективів (розвиток емоційної обізнаності, емпатії, саморегуляції, розпізнавання емоцій інших людей, управління власними емоціями);

Ø формування в учасників освітнього процесу потреби набувати навички свідомого, відповідального споживання медіа-продукції, розвивати критичне мислення;

Ø попередження «синдрому вигорання» викладачів та створення сприятливого психологічного  клімату  в педагогічному колективі;

Ø підвищення  соціально-психологічної компетентності батьків (опікунів) при спілкуванні з дітьми та наданні їм підтримки;

Ø формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

Ø популяризація та роз’яснення результатів психологічних досліджень, формування у викладачів потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в роботі зі студентами.

           Основні напрямки роботи психологічної служби:

·        діагностична робота;

·        корекційна-розвивальна робота;

·        профілактична робота;

·        консультативна (групова та індивідуальна) робота;

·        просвітницька робота;

·        організаційно-методична робота;

·         зв’язки громадкістю.

          Принципи роботи психологічної служби:

·         конфіденційність;

·         толерантність;

·         відповідальність;

·         захист інтересів клієнта;

·         почуття емпатії;

·         партнерські відносини.

      Також психологічна служба коледжу працює над підвищенням психологічної культури викладачів та студентів, забезпечуючи належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяє психологічній підтримці освітнього процесу та допомагає у розв’язанні різноманітних особистісних та професійних проблем, які мають психологічне підґрунтя. 

     Працівники психологічної служби в своїй діяльності керуються Етичним кодексами психолога та соціального педагога, дотримуються академічної доброчесності, педагогічної етики, поважають гідність особистості. Вони будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками освітнього процесу.

  Слід зауважити, що психологічна служба коледжу забезпечує постійне психологічне забезпечення з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Психологічне забезпечення відбувається згідно Положення «Про виховання, соціальний захист та матеріальне забезпечення студентів, які віднесені до категорії дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання залишились без батьків»

Зі своїми питаннями ви можете звернутися до працівників психологічної служби очно або надіславши питання на електронну адресу практичного психолога imikolaivna23@gmail.com чи соціального педагога Kovalevych.maria@ukr.net

Ми завжди раді прийти Вам на допомогу!

Поради студентам

Поради викладачам

Поради батькам 

Тренінг

Насьогодні однією з актуальних негативних проблем сучасного суспільства є прояви жорстокості і насильства в сім’ях. На жаль, в нашому суспільстві переважає думка, що проблеми жорстокого поводження із членами сім’ї є внутрішньою проблемою цієї сім’ї і не потребує втручання суспільства, а тим більше держави. Але саме право на захист від насильства над особою, особливо в сім’ї, є одним із найголовніших прав громадян та дітей зокрема. Насильство дуже часто присутнє в нашому житті і ми відіграємо в ньому певну роль. Залежно від ситуації ми є свідками, жертвами або ж кривдниками. Неприємна ситуації в тому, що свідки чи жертви насильницької діяльності переносять модель кривдницької поведінки у власне життя та продовжують чинити насильство. Власне створюють коло насильства: жертви стають кривдниками.

   В рамках проведення  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою з 25 листопада по 10 грудня в нашому коледжі було проведено соціальним педагогом Ковалевич Марією Анатоліївною ряд профілактично-просвітницьких бесід  з елементами тренінгу на тему: «Насильству немає виправдання».

    Мета даних заходів полягала в тому, щоб привернутим увагу учасників освітнього процесу до проблеми насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести до насилля, збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства серед громадян, а особливо студентської молоді. А також проінформувати про можливі шляхи подолання домашнього насильства та насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, створити соціальний простір вільний від насильства.

 

Як не стати жертвою торгівлі людьми. Запам’ятайте і розкажіть своїм рідним та друзям про правила безпеки:

1. Не вірте рекламі фірми, яка не відповідає вимогам законодавства України (не вказує повної назви фірми, її адреси, номеру ліцензії та органу ліцензування, що її видав). Торгівці людьми можуть ввести Вас в оману.

 2. Не ведіть переговори про навчання, працевлаштування чи шлюб наодинці з агентом.

3. Перевірте, чи має фірма ліцензію на надання відповідних послуг (навчання, працевлаштування за кордоном).

4. Зв’яжіться з Посольством країни, куди Ви плануєте подорож та дізнайтесь про правила щодо працевлаштування або навчання іноземців.

5. Особисто оформлюйте пакет документів та самі сплачуйте за послуги

6. Обов’язково залиште рідним ксерокопію свого паспорта громадянина України.

7. Візьміть за правило постійно телефонувати рідним у домовлений день та час

 9. Не ставте себе в залежне положення, приймаючи подарунки або позичаючи гроші.10. Якщо Ви опинилися у скрутному становищі за межами України, звертайтеся по допомогу до Посольства або Консульства.

  Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи Україну.

Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу!

Основними уразливими категоріями осіб, які відносяться до групи ризику потрапити до торгівців людьми є:

- незаміжні жінки, самотні матері, розлучені особи;

- молодь, діти вулиці, діти-сироти, вихідці з неблагополучних сімей;

- сільське населення;

- внутрішньо переміщені особи;

- іноземні громадяни – трудові мігранти;

- особи, які зазнали насильства, у тому числі сексуального;

- бідні, малозабезпечені особи;  

- особи з проблемами психічного здоров’я.

Експлуатація людини може відбуватися у таких формах:

Примусова праця (примусове надання послуг) - усяка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання.

Сексуальна експлуатація - це використання особи іншою людиною з метою отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб.

Під використанням в порнобізнесі слід розуміти залучення особи (в якості актора, статиста, робочого тощо) до виготовлення з метою розповсюдження або збуту предметів, що є носіями графічної інформації, яка спрямована на збудження статевої пристрасті шляхом цинічного, безсоромного, грубо натуралістичного або протиприродного відображення статевого життя людей.

Втягнення у злочинну діяльність - це дії, пов'язані з безпосереднім психічним чи фізичним впливом на особу та вчинені з метою викликання у неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах. Втягнення у злочинну діяльність передбачає всі види фізичного насильства і психічного впливу (переконання, залякування, підкуп, обман, розпалювання почуття помсти, заздрості або інших спонукань, пропозиція вчинити злочин, обіцянка придбати або збути викрадене, давання порад про місце і способи вчинення або про приховування слідів злочину, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів чи психотропних речовин разом з особою з метою полегшити схилення її до вчинення злочину та ін.).

Залучення у боргову кабалу - це поставлення особи у становище, коли вона, ставши боржником, у забезпечення свого боргу надає особисту працю, але цінність виконуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений. На практиці в такий стан потрапляє, наприклад, жінка, яку продали у будинок терпимості іншої країни, власник якого, сплативши гроші продавцю за жінку, відбирає у неї всі документи, обіцяючи повернути Їх лише після відпрацювання нею сплаченої ним суми та отримання ним прибутку.

Усиновлення (удочеріння) з метою наживи - оформлене спеціальним юридичним актом одержання на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню).

Примусова вагітність - використання репродуктивних функцій організму жінки шляхом природного або штучного запліднення без її добровільної згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини.

Вилучення органів - видалення з організму людини її складової частини, яка має певну будову і спеціальне призначення (орган зору, серце, легені печінка, нирки, підшлункова залоза з 12- палою кишкою, селезінка тощо).

Проведення дослідів над людиною без її згоди - вчинюваний без дозволу людини
фізіологічний або психологічний вплив на її організм із застосуванням методів, що недопущені МОЗ України до загального застосування, тобто є експериментальними.

Телефони гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми :

Національна "гаряча лінія"

 з питань запобігання насильства в сім'ї, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 386 (з мобільного)

Національна "гаряча лінія" з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

Національна "гаряча лінія" з питань протидії торгівлі людьми 0-800-505-501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 527 (безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Лайф, Білайн).
#НЕ_ЦЬКУЙ  

 #антибулінговий урок_2021 Студенти ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР спеціалізації Лікувальна справа (І п/г) разом з практичним психологом Пасічнюк І.М. 8 жовтня долучилися до ІІ Національного антибулінгового уроку від ГО "НЕ_ЦЬКУЙ".

Булінг - це поширена проблема в сучасному українському суспільстві. І найгостріше вона постає в освітньому середовищі, де дитина проводить більшу частину свого повсякденного життя. Тому метою нашого заходу було:

  • розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації;

  • формувати навички відповідальної та безпечної поведінки;

  • виховувати почуття емпатії.

 Пам'ятай:  ти - не один, звернись по допомогу до того, кому 

 довіряєш!
Просвітницький тренінг «Жити ХОЧЕТЬСЯ!»

 

Життя людини – це  її багатство. Кожна людина отримує його при народженні, навіть не розуміючи, наскільки це великий скарб. Саме під таким гаслом в  рамках  Дня профілактики суїцидальної поведінки (10 вересня) практичний психолог Пасічнюк І.М. провела психологічний тренінг для студентів  спеціалізації Сестринська справа «Жити не ХОЧЕТЬСЯ!»

Під час заняття студенти проаналізували заповіді Матері Терези «Життя - найвища цінність». Змогли розібратися, що є правдою, а що міфом у твердженні про суїцид.  Виконали вправи «Годинник», «Колесо життя», «Жити хочеться» під час яких студенти усвідомили, що є безліч причин жити й радіти життю. Також було проведено ряд практичних вправ задля розкриття учасниками позитивного і відповідального ставлення за своє майбутнє.


Пам’ятай: 

- Кожна людина – неповторна.

- Немає безвихідних ситуацій. Ніколи не опускайте руки. Поки ми живемо, ми здатні поліпшити своє життя.

- Стався до інших людей так, як хотілося б щоб інші люди ставилися до тебе.

- Не обставини повинні керувати людиною, а людина обставинами.

- Саме коштовне в нашім житті - здоров'я. Про нього потрібно подбати.

- Життя любить щасливих. Про минуле жалкувати даремно.

- Кращі ліки від смутку, від стресу, від невдач - оптимізм.

 


 

Протидія насиллю

 З метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, формування свідомості всіх верств населення  щодо нетерпимого ставлення до насильства з 25 листопада по 10 грудня у ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР  було проведено Всеукраїнську щорічну акцію «16 днів проти насильства». Дану акцію організувала та повела соціальний педагог закладу Ковалевич М. А.Також було проведено ряд профілактичних бесід із студентами академічних груп і оформлено інформаційний стенд.

Дати початку та завершення Акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Шістнадцятиденний період акції охоплює наступні важливі дати:

– 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;

– 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

– 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;

– 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;

– 5 грудня – Міжнародний день волонтера;

 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;

– 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

– 10 грудня – Міжнародний день прав людини.


 


 

Викреслимо булінг зі свого життя!

В рамках роботи клубу за інтересами «Твоє життя – твій вибір» зі студентами, мешканцями гуртожитку, практичним психологом та вихователем було проведено тренінг на тему: «Викреслимо  булінг  зі  свого життя».

Булінг – форма насильства у вигляді насмішок, принижень, пліток, псування особистих речей, вимагання  грошей, фізичній розправі тощо.

Основним  завданням тренінгу  було сформувати у студентів негативне ставлення до булінгу (неприпустимість проявів булінгу в студентському середовищі). Студенти активно брали участь  в обговоренні життєвих ситуацій, що пов’язані з різними видами насилля. Також вчилися  розвивати навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування.  Наприкінці заняття всі учасники отримали пам’ятки-рекомендації  «Що робити,  якщо  тебе булять? Що робити, якщо ти  бачиш,  як  булять  іншого? Якщо ти  поводишся  як  той,  хто  булить...»

Інформаційна пам’ятка

Чому булять?

1. Вважають, що це смішно і в цьому немає великої проблеми чи трагедії.  Люди, які булять, не надто переймаються почуттями тих, кого вони ображають. 

2. Вважають, що дорослі не будуть звертати на це уваги.

3. Вважають, що хтось заслуговує на таке ставлення. Або так себе заспокоюють.

4. Вважають, що така поведінка є нормою.

5. Самі  раніше зазнали булінгу. Хочуть  відчути силу та вплив, прагнуть уваги та лідерства.

7. Інколи — через  почуття  самотності  і  невпевненості.

Що робити,  якщо  тебе булять?

 Немає універсального та швидкого рішення, проте є п'ять кроків, які точно варто зробити, щоб впоратись із булінгом.

Якщо ти у ситуації булінгу:

1. У жодному разі не тримай це в секреті. Слід подумати, кому ти довіряєш і можеш про це розповісти: батькам чи іншим родичам, другу або подрузі, куратору, психологу, вихователю.

2. Не бійся просити про допомогу — вона тобі необхідна, бо тільки сильна особистість готова просити допомоги.

3. Припини  звинувачувати  себе чи  виправдовувати  дії інших. Ніхто не має права порушувати твої кордони, примушувати робити щось, принижувати чи ображати тебе.

4. Якщо  трапилась  будь-яка  небезпечна для тебе ситуація, звертайся за допомогою до адміністрації училища, вихователя,  вчителів,  батьків.

5. Проконсультуйся з психологом, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі.

Що робити, якщо ти бачиш, як булять іншого?

 Діти, які піддаються булінгу під час навчання, починають вигадувати причини, щоб не ходити на заняття, прикидаються хворими, стають замкнутими, втрачають інтерес до радощів життя і  перестають вчитися.

Що робити, якщо ти бачиш, як булять іншого, і хочеш йому допомогти:

1. Ти можеш бути тим,  хто нарешті почне про це говорити.

2. Якщо  бачиш  ситуацію  булінгу, одразу  клич  на  допомогу дорослих, які є поруч.

3. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або дивитися на те, що відбувається, рішуче відмовляйся.

4. Якщо  твій  друг  чи  подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у ситуацію булінгу, обов’язково говори з ними про це — вони потребують твоєї підтримки.  Порадь звернутися по допомогу до старших, яким ви довіряєте.

Якщо  ти  поводишся  як  той,  хто  булить...

 Що робити якщо ти несподівано для себе зрозумів, що поводишся як той, хто булить:

1. Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та змінювати на краще.

2. Булінг завдає  біль  іншому. Подумай, ти дійсно цього прагнеш? Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте вони можуть завдати як фізичної так і психологічної шкоди іншій людині.

Викресли  булінг  зі  свого  життя!


Життя - це цінність

11 вересня в нашому навчальному закладі проходила акція «Життя – це цінність». Захід проведено практичним психологом Пасічнюк І.М. з метою пропаганди позитивного відношення до життя, створення атмосфери порозуміння та взаємопідтримки  в  студентському середовищі.

Цього дня студенти отримали незвичайну нагоду висловити свою думку на «пелюстках квітів» з приводу цінності життя, своїх мрій і очікувань, а саме спробували продовжити прості речення: «Життя – це …», «Я люблю своє життя, тому що…», «Я мрію про…», «Жити весело, тому що…», «Мені приносить радість…».

«Пелюстки» прикріплені до відповідних «серцевинок» перетворилися у квіти, що викликали  інтерес у студентів,  подарували  позитивні  відчуття та радісні емоції оточуючим.
 

Зупинимо булінг разом

28 жовтня 2020 року в нашому навчальному закладі соціальним педагогом Ковалевич Марією Анатоліївною була проведена профілактично-просвітницька бесіда із використанням мультимедійних засобів для студентів всіх І-курсів (І-Л/С, І-М/С та І-С/Т) на тему: «Зупинимо булінг разом». Студенти були ознайомлені із визначенням, що таке булінг, які типові ознаки цькування та які види і форми булінгу існують. Також першокурсники були ознайомлені із Законом України щодо протидії булінгу (цькуванню) та про правову і кримінальну відповідальність за скоєння булінгу. Соціальний педагог надала рекомендації до кого можна звернутися, якщо Ви стали свідком або жертвою булінгу, а також були роздані буклети-пам’ятки «STOPBULLING».


Я і колектив

Всім відомо, що будівництво психологічного клімату, згуртованості колективу - це найважливіша справа не тільки адміністрації, але і кожного члена. Адже психологічний клімат - це міжособистісні відносини в колективі. В одних умовах люди відчувають себе некомфортно, прагнуть покинути колектив,  проводять в ньому менше часу, в інших - колектив функціонує оптимально і його члени отримують  можливість максимально  повно реалізувати свій потенціал.

Саме з метою згуртування педагогічного колективу минулого тижня, практичним психологом Пасічнюк І.М.,  був проведений  тренінг для викладачів на тему: «Я і колектив». Загалом заняття було спрямоване на мотивацію самокритичності, згуртування колективу, розвиток комунікативних навичок, емоційної стійкості,  доброзичливого ставлення один до одного. На початку, для створення позитивного емоційного настрою в групі, учасники виконали вправу «Риси мого характеру» та вправу-руханку «Поміняйтеся місцями…», де змогли більше дізнатися про кожного з них.

Хід вправи  «Малюємо малюнок разом»,  був наповнений  позитивною взаємодією, що дало можливість зрозуміти  важливість спільної діяльності, розвитку толерантності  під час спілкування.  Викладачі мали продовжити фразу: «Я хотів би викинути у кошик для сміття такі негативні риси нашого колективу...». Потім весь цей негатив написаний на папері  ми символічно спалили з вірою у зміни на краще. На сам кінець група поділилась своїми враженнями від тренінгу  взявши з собою той смайлик,  який відповідав його настрою під час всього заняття. Тренінг пройшов в  позитивній та  психологічно-невимушеній атмосфері.


Акція "Мудрі повчання"


23 квітня в нашій країні відзначається Всеукраїнський день психолога.

Фахівці стверджують, що без психології у наш непростий час не можуть бути вирішені багато життєво важливих проблем людства. Психологи кажуть, наприклад, що економіка і фінанси прямо залежать від настрою і психології людей (за це відкриття  вчених було присуджено дві Нобелівські премії).

До речі, знаменитий психолог минулого століття Жан Піаже передбачив, що у XXI сторіччі психологія стане провідною наукою. Судячи з усього, його прогноз починає збуватися.

Саме тому, напередодні  Дня психолога була проведена акція «Мудрі повчання». Помічники психолога пропонували викладачам і студентам вибрати з чарівної скриньки мудрі слова великих людей, які в подальшому обов’язково знадобляться в житті та будуть  повчальними для них.


Також студенти старших курсів,  які вже вивчили  курс психології, провели міні-лекції для студентів молодших курсів, де розповіли про цікаві факти з психології людини; про важливість обіймів у нашому житті та про особливості тренування пам’яті. На перервах всім охочим роздавали буклети. Вся акція пройшла під девізом «Знання психології робить життя складнішим, а застосування – простішим».

Година спілкування «Зупинимо булінг разом!» 

Аби вчасно виявляти та попереджати випадки булінгу серед студентів  у коледжі  проводять комплекс превентивних заходів, спрямованих на захист кожної окремої дитини. Так, практичним психологом Пасічнюк  Іриною Миколаївною, у співпраці з головним спеціалістом  Рокитнівського бюро правової допомоги Богданцем Ігорем Борисовичем зі студентами І курсу була проведена  година спілкування «Зупинимо БУЛІНГ разом!»

Психолог підготувала презентацію, де висвітлила  суть проблеми булінгу серед молоді та шляхи боротьби проти цькування.  Під час перегляду  навчального фільму  наші вихованці ознайомилися із головними ознаками та видами булінгу, його наслідками.  Богданець І.Б.  повідомив про штрафи та покарання, які передбачені законодавством за булінг. Також він розповів, як захистити себе, запобігти або протистояти булеру, а також  розглянули кілька ситуацій захисту на прикладах.   Спеціаліст пояснив, хто і в яких випадках може звертатися до бюро правової допомоги. 

Студенти  пообіцяли за потреби застосовувати отримані знання та подякували гостю за отримані знання. Для закріплення висвітленої інформації студенти отримали буклети розроблені психологом.Акція «Головне в житті – це саме життя»

Також доцільно була проведена акція «Головне в житті – це саме життя», під час якої студенти замислилися над цінністю людського життя та надписами на долоньках продемонстрували свою активну життєву позицію. Кожен міг висловити думку стосовно неповторності  призначення  людини на Землі. 


Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас
В усьому світі 1 грудня говорять про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе ця  глобальна епідемія. Винятком не став і наш навчальний заклад. З метою профілактичної роботи студентами  ІV курсу  спеціальності «Лікувальна справа» під керівництвом кураторів Пасічнюк І.М., Ничипорчук С.О. було проведено інформативно-просвітницьку акцію «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас». В рамках акції оформлено інформаційний куточок в холі; практичним психологом проведено годину спілкування в гуртожитку «СНІД – смертельна загроза людству. Знати, щоб жити», з використанням презентації та відеороликів.
Для молодших студентів дайджест-групою випускників було підготовлено інформаційні буклети, проведено  міні лекції з метою профілактики інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей з ВІЛ; виховання почуття відповідальності за власну поведінку та ведення здорового способу життя. Адже зрозуміло, що студенти зовсім по-іншому сприймають інформацію, яку отримують від  батьків та викладачів, ніж ту, якою з ними діляться їхні старші товариші.
Також студенти роздавали червоні стрічки на знак толерантності до ВІЛ – позитивних людей, бо  червона стрічка є символом боротьби зі СНІДом. Завершилася акція запаленням свічок у вигляді стрічки в знак памяті про померлих від СНІДу та застороги від цієї чуми.
Сподіваємось, що кожен, хто прийняв участь в даній акції, усвідомив  всю небезпеку, яку несе в собі СНІД і зробить все можливе, щоб вберегти себе і своїх близьких від цієї страшної хвороби. Зупинимо СНІД разом!
День посмішки
На сторінках міжнародного календаря є такий день - Всесвітній день посмішки, в який нас закликають вкрай позитивно впливати на наш з вами настрій.  А як же найкраще відсвяткувати цей день?  Звичайно ж насміятися досхочу!
Саме з цією метою минулої пятниці практичним психологом та студентами нашого навчального закладу були проведені лекторії, експрес опитування та флешмоб на тему: «Подаруй посмішку». Не дивлячись на похмуру погоду студенти, викладачі та прості перехожі із задоволенням порадували нас усміхненими обличчями, а взамін отримали чудові «смайлики».  Студенти ІІ курсу спеціалізації «Лікувальна справа» створили вітальну листівку у вигляді веселого «смайла». А на лекторіях зрозуміли  чим же такий корисний сміх і навіщо йому присвячують так багато дат? І ось чому:
1. Сміх продовжує життя. Навіть хвилинка щирого сміху змусить Тебе забути про негаразди, нудні сірі будні та розчарування. Згадався анекдот? Не ховай усмішки — рівень гормонів радості підвищився.
2. Під час сміху працюють 80 груп м’язів. Тож якщо будеш сміятися протягом 10-15 хвилин щодня, струнка фігура тобі гарантована. Ще б пак, адже вони рівноцінні півгодинному тренуванню в спортзалі. Особливо Тобі подякує осанка — сміх неабияк зміцнює м’язи ніг та спини.
3.  Невгамовні сміхуни рідше хворіють. Адже всі проблеми зі здоров’ям від стресів, саме від них і захищає сміх.
4. Сміх легко заспокоїть нерви. Щирий сміх прирівнюється до прогулянки красивим лісом.
5. Вічно усміхнений — вічно молодий! Існує міф, що потрібно стримувати сміх, бо буде багато зморшок. Насправді ж навпаки! Сміх тонізує м’язи обличчя, забезпечує прилив крові, а тому старіння шкіри призупиняється.
6. Серце також хоче сміху! Веселі сангвініки порівняно з похмурими меланхоліками доживають до глибокої старості та на 40 % менше страждають захворюваннями серцево-судинної системи.
Посміхніться, подаруйте собі гарний настрій. Поділіться посмішкою з рідними, друзями, товаришами, не забудьте посміхнутися людям по дорозі. Це не складно. Це зробить ваш день, і життя загалом,  набагато приємнішим. 
Тренінг
Минулого тижня у гуртожитку практичним психологом та вихователем був проведений тренінг на тему: «Я - людина, моє життя прекрасне!» Метою заняття було формування життєвих цінностей, позитивного погляду на подолання життєвих труднощів  та впевненості в собі. Під час  вправи «Мій портрет у  променях сонця», спробували відповісти на запитання: «Чому я заслуговую поваги?», а також підвищити свою самооцінку. Студенти мали можливість поговорити про життєві труднощі і способи їх рішення.  А ще про те,  як  допомогти  один одному, якщо хтось опинився у важкій  життєвій ситуації. Учасники тренінгу зрозуміли, що кожна проблема - це камінь, який життя кидає в них, але ступаючи цими каменям, вони можуть перейти бурхливий потік.

В Україні все голосніше говорять про "суїцидальні групи", куратори яких навмисно і свідомо доводять підлітків до самогубства. Не винятком є і підлітки нашої області. Тому в рамках просвітницької та профілактичної роботи психологом був проведений проблемний семінар на тему: «Що таке «Синій кит» і «чому підлітки виконують завдання гри». Викладачі отримали рекомендації про те, що саме у поведінці студентів може бути тривожним дзвіночком:
-  раптова зміна поведінки, поява таємниць, враження, що дитина щось приховує;
-  коли дитина відмовляється спілкуватися, не йде на контакт;
- якщо істотно зростає час, проведений в інтернеті, коли дитина починає спілкуватися в мережах уночі;
-  агресія і різкі зміни емоцій;
- тривале перебування в пригніченому стан і розчарування, сум, смуток і депресія.
Варто памятати, що безпричинно дитина ніколи не буде вступати до таких спільнот та завдавати собі шкоди. Все залежить від того, наскільки вона щаслива у своєму оточенні.