Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Протоколи приймальної комісії

   Протокол №1

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 14 січня 2021 р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Про розподіл  обов’язків між членами приймальної комісії.

2. Ознайомлення  з Положенням про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

3. Ознайомлення з Умовами прийому до вищих навчальних закладів  України   в 2021 році.

4. Ознайомлення з правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

5. Про стан профорієнтаційної роботи і підготовку до нового прийому на  2021-2022 н.р.

 

Слухали:1. Про розподіл  обов’язків між членами приймальної комісії.

                     Доповідач: голова приймальної комісії Кравець В.Р.                                                                                         Ухвалили:

1.Розподілити обов’язки між членами комісії в наступному порядку:

1)Кравець В.Р.- голова приймальної комісії, директор коледжа;
2)Чорнобрива Н.В.- заступник голови приймальної комісії, заступник директора 

з навчальної роботи;

3)Богданець І.В. - член комісії, відповідальний за профорієнтаційну роботу, заступник головного лікаря Рокитнівської  ЦРЛ(за згодою);

4)Кравченко В.М.- член комісії,відповідальний секретар приймальної комісії, викладач коледжа;

5)Чубик О.О.- член комісії,відповідальний за профорієнтаційну та інформаційну роботу серед абітурієнтів, викладач коледжа;

6)Бескровна А.І.- член комісії,заступник відповідального секретаря, викладач коледжа;

7)Лук’янчук Ю.М.- член комісії,уповноважена особа приймальної комісії з прийому та розгляду електронних заяв, адміністратор ЄДЕБО;

8)Шупрудько Л.М.- член комісії, студентка ІІІ-курсу спеціалізації «Лікувальна справа», голова студентської ради коледжа.

  Слухали:2.  Ознайомлення  з Положенням про Приймальну комісію ВП         «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Положенням про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році. Дане положення розроблене  на основі Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 та правил прийому до  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.)            

                                                             Ухвалили:

1.В роботі приймальної комісії чітко дотримуватись Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»

 Слухали:3.   Ознайомлення з Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року 1235/35518.

             Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Умовами                прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року 1235/35518.

                                                                Ухвалили:

   1. Умови прийому до закладів фахової передвищої України в 2021 р. прийняти

   до чіткого виконання.

     Слухали:4. Ознайомлення з правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий  медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив членів комісії з Правилами прийому  до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020 р). Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році.(Правила додаються)

                                                               Ухвалили:

  1. Під час роботи приймальної комісії чітко керуватись Правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

 

   Слухали:5. Про стан профорієнтаційної роботи і підготовку до нового прийому

                        на  2021-2022 н.р.

      Заступник голови приймальної комісії Чорнобрива Н.В. ознайомила присутніх з планом заходів по профорієнтаційній роботі та організації прийому студентів на І-ІІ курси до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році. (План додається)

                                                                Ухвалили:

  1.Затвердити план заходів по профорієнтаційній роботі та організації прийому студентів на І-ІІ курси ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

 

    Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

   Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 18 лютого 2021р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

 

                                                 Порядок денний:

1.Про затвердження Плану заходів з упередження корупційних діянь при проведенні вступної кампанії 2021 р. 

2.Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з біології у 2021 р».

3. Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з хімії у 2021 р».

4.Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань  з української мови

    у 2021 р».

5.Розгляд «Положення про проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 2021 р.»

6.Розгляд «Положення про проведення співбесіди у 2021 р.»

  Слухали:1. Про затвердження Плану заходів з упередження корупційних діянь   при  проведенні вступної кампанії 2020р.

         Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з  «Планом заходів з упередження корупційних діянь при проведенні вступної кампанії 2021р.» (План додається).   

                                                              Ухвалили:

1.     Затвердити  «План заходів з упередження корупційних діянь при проведенні вступної кампанії 2021р.»

  Слухали:2. Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з біології

                     у 2020р».

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення вступних випробувань з біології у 2021р». (Положення додається).   

                                                               Ухвалили:

  1.Затвердити « Положення про проведення вступних випробувань з біології у формі екзамену до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р».

  Слухали:3. Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з хімії

                     у 2021р».

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення вступних випробувань з хімії у 2021р». (Положення додається).        

                                                               Ухвалили:

  1.Затвердити « Положення про проведення вступних випробувань з хімії у формі екзамену до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р».

  Слухали:4. Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань  з

                     української мови у 2021р».

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положення про проведення вступних випробувань  з  української мови у 2021р.» (Положення додається).   

                                                               Ухвалили:

  1.Затвердити «Положення про проведення вступних випробувань з української мови у формі диктанту до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р».

   Слухали:5. Розгляд «Положення про проведення творчого конкурсу «Ліплення»

                     у 2021р.»

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 2021р.» (Положення додається).     

                                                               Ухвалили:

  1. Затвердити «Положення про творчий конкурс Ліплення  при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»

   у 2021р».

 

   Слухали:6. Розгляд «Положення про проведення співбесіди  у 2021р.»

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення співбесіди у 2021р.» (Положення додається).   

                                                               Ухвалили:

 1. Затвердити «Положення про проведення співбесіди  при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»

   у 2021р».

 

  Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

 

   Голова приймальної комісії                                                     В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко 

 

 

Протокол №3

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 18 березня 2021р.

  Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1.Про створення структурних підрозділів приймальної комісії ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р.

2.Розгляд «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р.

  Слухали:1. Про створення структурних підрозділів приймальної комісії ВП    «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021р.

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх,що відповідно до пункту 3 розділу І Положення про Приймальну комісію ВП    «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» необхідно створити такі підрозділи приймальної комісії: предметні екзаменаційні комісії, апеляційну комісію.                                                             

                                                             Ухвалили:

1.     Створити предметну екзаменаційну комісію з біології та хімії для проведення вступних випробувань з біології та хімії на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

2.     Створити предметну екзаменаційну комісію з української мови  для проведення вступних випробувань з української мови на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

3.     Створити предметну екзаменаційну комісію для проведення творчого конкурсу «Ліплення» для вступників на спеціалізацію «Стоматологія»  на основі повної загальної  середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів).

4.     Створити комісію для проведення співбесіди зі вступниками, які згідно з Правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021 році мають право на її проходження.

5.     Створити апеляційну комісію для розгляду апеляцій вступників.

Слухали:2. Розгляд «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський   фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021 році.

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з основними розділами «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія». Він довів до відома, що апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної оцінки. В положенні зазначені порядок, умови та строки розгляду апеляцій.

                                                               Ухвалили:

 1.Затвердити «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р.

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

   Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

                                                                                                     від 22 квітня 2021р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний: 

1.Про план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»  КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р.

2.Про встановлення квот для зарахування осіб згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р.

   Слухали:1. Про план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий  медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р.    

           Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Планом прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік».

План прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р. складає:

-Лікувальна справа на базі 9 класів (державна форма) – 20

-Лікувальна справа на базі 9 класів (контрактна форма) – 40

-Лікувальна справа ІІ курс на базі 11 класів (державна форма) – 4

-Лікувальна справа ІІ курс на базі 11 класів (контрактна форма) – 44

-Сестринська справа на базі 9 класів (державна форма) – 11

-Сестринська справа на базі9 класів (контрактна форма) – 19

-Сестринська справа ІІ курс на базі 11 класів (державна форма) – 4

-Сестринська справа ІІ курс на базі 11 класів (контрактна форма) – 21

-Стоматологія на базі 9 класів (державна форма) - 8

-Стоматологія на базі 9 класів (контрактна форма) - 22

-Стоматологія ІІ курс на базі 11 класів (державна форма) - 3

-Стоматологія ІІ курс на базі 11 класів (контрактна форма) - 25

Ухвалили:

1.Затвердити план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий  медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2021р. та розмістити на сайті коледжа.

 Слухали:2. Про встановлення квот для зарахування за державним замовленням   відповідно до обсягу державного замовлення на 2021 рік.

         Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. довів до відома присутніх членів комісії, що згідно Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518 та Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021р., квоти для зарахування за державним замовленням встановлюються в межах 10% обсягу державного замовлення (але не менше одного місця).

                                                                       Ухвалили:

  1. Затвердити квоти для зарахування за державним замовленням відповідно до

  обсягу державного замовлення на 2020 рік у такій кількості:

 - «Лікувальна справа» на основі БЗСО - 2 особи

 - «Лікувальна справа» на основі ПЗСО - 1 особа

 - «Сестринська справа»  на основі БЗСО - 1 особа

 - «Сестринська справа»  на основі ПЗСО - 1 особа

 - «Стоматологія»  на основі БЗСО -1особа

 - «Стоматологія»  на основі ПЗСО -1особа

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

     Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

     Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №5

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 20 травня 2021р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Про  затвердження програм вступних випробувань з біології,  хімії,  української мови та творчого конкурсу «Ліплення» на 2021 рік.

  Слухали:1. Про  затвердження програм вступних випробувань з біології,хімії,            української мови та творчого конкурсу «Ліплення» на 2021 рік.

        Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх членів комісії з програмами вступних випробувань з біології, хімії, української мови та творчого конкурсу «Ліплення» на 2021 рік.

                                                           Ухвалили:

1.Затвердити  програми  вступних випробувань з біології, хімії,  української мови та  творчого конкурсу «Ліплення» на 2021 рік.

2.Опублікувати програми вступних випробувань на сайті ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

     Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

     Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 6

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 24 червня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

 

                                                 Порядок денний:

1.     Про затвердження розкладу вступних випробувань до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» на 2021 рік.

 

Слухали:1. Про затвердження розкладу вступних випробувань на 2021 рік.

       Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. довів до відома присутніх членів комісії, що згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», був розроблений розклад вступних випробувань по спеціалізація (розклад додається).

                                                              Ухвалили:

1.Затвердити розклади  вступних випробувань  на  спеціалізації «Лікувальна справа», «Сестринська справа», та «Стоматологія» на 2021 рік.

2.Розмістити розклад вступних випробувань на сайті та інформаційному стенді коледжа.

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

Протокол № 7

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 02 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з особовими справами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа – 22 особові справи

2. Сестринська справа - 13 особових справ

3. Стоматологія - 5 особових справ

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів, ухвалили-допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

                                           Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Мигловець Тетяна Павлівна

2.Трохимчук Анна Андріївна

3.Масовець Сергій Вікторович

4.Корчевська Мирослава Юріївна

5.Супрунович Анастасія Вікторівна

6.Яцкевич Віталій Віталійович

7.Євпат Анна Василівна

8.Шимчук Юлія Сергіївна

9.Чмуневич Віталій Сергійович

10.Богданець Олена Василівна

11.Чубик Ілонна Василівна

12.Демидовець Дарина Миколаївна

13.Торгонська Дарина Валеріївна

14.Троханенко Надія Миколаївна

15.Остапчук Анастасія Анатоліївна

16.Кобець Юліанна Анатоліївна

17.Борисовець Ніна Степанівна

18.Гіс Ірина Русланівна

19.Лозян Анастасія Вікторівна

20.Годунко Тетяна Юріївна

21.Ушко Богдан Петрович

22.Басюк Софія Василівна

 

                                        Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Борисовець Ніна Степанівна

2. Гіс Ірина Русланівна

3. Мигловець Тетяна Павлівна

4.Корчевська Мирослава Юріївна

5.Євпат Анна Василівна

6.Шимчук Юлія Сергіївна

7.Чмуневич Віталій Сергійович

8.Богданець Олена Василівна

9.Чубик Ілонна Василівна

10.Остапчук Анастасія Анатоліївна

11.Кобець Юліанна Анатоліївна

12.Лозян Анастасія Вікторівна

13.Ушко Богдан Петрович

 

                                           Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Яковець Наталія Володимирівна

2.Яцкевич Віталій Віталійович

3.Опалько Назарій Сергійович

4.Чубик Ілонна Василівна

5.Басюк Софія Василівна

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 8

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 09 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з особовими справами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа – 6 особових справ

2. Сестринська справа – 7 особових справ

3. Стоматологія – 8 особових справ

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів, ухвалили-допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

                                           Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Мулявка Олександра Ігорівна

2.Зінькевич Аліна Олександрівна

3.Туревич Ангеліна Юріївна

4. Купенко Олексій Миколайович

5.Хацановська Юлія Юріївна

6.Атаманчук Серафим Петрович

 

                                        Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Мулявка Олександра Ігорівна

2.Зінькевич Аліна Олександрівна

3.Туревич Ангеліна Юріївна

4.Купенко Олексій Миколайович

5.Кондратовець Оксана Миколаївна

6.Хацановська Юлія Юріївна

7.Атаманчук Серафим Петрович

 

                                           Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Дякова Каріна Олександрівна

2.Кирильчук Анастасія Олексіївна

3.Купенко Олексій Миколайович

4.Леус Дмитро Вікторович

5.Перепадя Владислав Вадимович

6.Хацановська Юлія Юріївна

7.Атаманчук Серафим Петрович

8.Лящук Станіслав Олександрович

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 9

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 12 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд заяв абітурієнтів, які складають іспити для вступу до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» з метою навчання за кошти регіонального замовлення.

Слухали:1. Розгляд заяв абітурієнтів, які складають іспити для вступу до ВП     «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» з метою навчання за кошти регіонального замовлення.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з заявами абітурієнтів, які не складали Зовнішнє незалежне оцінювання,а складають вступні іспити та творчий конкурс і є претендентами на місця регіонального замовлення:

1.Попов Назар Андрійович, творчий конкурс «Ліплення».

2.Ковальчук Анастасія Анатоліївна, творчий конкурс «Ліплення» та іспит з української мови.

3.Ковалевич Оксана Валеріївна, творчий конкурс «Ліплення».

4.Лардугіна Юліана Олександрівна, вступний іспит з біології.

5.Рабець Анна Василівна, вступний іспит з біології та української мови.

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши заяви абітурієнтів, ухвалили - допустити до складання вступних іспитів та творчого конкурсу наступних абітурієнтів:

1. Попов Назар Андрійович, творчий конкурс «Ліплення».

2. Ковальчук Анастасія Анатоліївна, творчий конкурс «Ліплення» та іспит з української мови.

3. Ковалевич Оксана Валеріївна, творчий конкурс «Ліплення».

4. Лардугіна Юліана Олександрівна, вступний іспит з біології.

5. Рабець Анна Василівна, вступний іспит з біології та української мови.

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 10

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 13 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з особовими справами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа – 11 особових справ

2. Сестринська справа – 6 особових справ

3. Стоматологія -  7 особових справ

 

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів, ухвалили-допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

                                           Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Рубанська Яна Юріївна

2.Романчук Карина Леонідівна

3.Кирильчук Олександр Вікторович

4.Дмитрук Андрій Володимирович

5.Колодич Марина Михайлівна

6.Огороднік Олексій Анатолійович

7.Бугаєнко Назарій Сергійович

8.Буднік Анастасія Михайлівна

9.Ткач Соломія Вікторівна

10.Колядич Ірина Олександрівна

11.Жульжик Євгенія Вікторівна

 

                                        Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Рубанська Яна Юріївна

2.Романчук Карина Леонідівна

3.Кирильчук Олександр Вікторович

4.Колодич Марина Михайлівна

5.Огороднік Олексій Анатолійович

6.Колядич Ірина Олександрівна

                                     

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Рубанська Яна Юріївна

2.Кирильчук Олександр Вікторович

3.Огороднік Олексій Анатолійович 

4.Буднік Анастасія Михайлівна

5.Мовчун Тетяна Олександрівна

6.Тиченко Марія Юріївна

7.Ткач Соломія Вікторівна

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 11

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 15 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1.Розгляд заяв  абітурієнтів про перенесення вступних іспитів.

Слухали:1.Розгляд заяв  абітурієнтів  про перенесення вступних іспитів .

      Відповідальний секрктар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх членів комісії з заявами абітурієнтів спеціалізації «Лікувальна справа» про перенесення вступних іспитів:

1.Туревич Ангеліна Юріївна-вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 15.07.2021р.;

2.Чубик Ілонна Василівна- вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 17.07.2021р.;

3.Богданець Олена Василівна- вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 17.07.2021р.;

4.Дмитрук Андрій Володимирович- вступний іспит з української мови з 16.07.2021р.

  на 17.07.2021р. та біології з 15.07.2021р. на 18.07.2021р.

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши заяви абітурієнтів спеціалізації «Лікувальна справа» ухвалили, перенести вступні іспити:

1.Туревич Ангеліна Юріївна -вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 15.07.2021р.;

2.Чубик Ілонна Василівна -вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 17.07.2021р.;

3.Богданець Олена Василівна -вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 17.07.2021р.;

4.Дмитрук Андрій Володимирович -вступний іспит з української мови з 16.07.2021р. на 17.07.2021р. та біології з 15.07.2021р. на 18.07.2021р.

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 12

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 19 липня 2021 р.                                                                                                                        

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1.  Затвердження звітів голів предметних екзаменаційних комісій.

2.  Про зарахування результатів вступних випробувань.

       Слухали: 1. Затвердження звітів голів предметних екзаменаційних комісій.

          Голови предметних екзаменаційних комісій Суханова Т.А. та Судік В.І. ознайомили присутніх членів комісії з результатами вступних випробувань з біології та української мови у ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» (звіти додаються).

                                                                      Ухвалили:

   Затвердити звіти голів предметних екзаменаційних комісій з біології та  української мови.

Слухали: 2. Про зарахування результатів вступних випробувань.

     Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх, що згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, результати вступних випробувань з конкурсних предметів при вступі на одну спеціальність, необхідно зарахувати на інші спеціальності:

Ухвалили:

      Результати вступних випробувань з конкурсних предметів при вступі на одну спеціальність, зарахувати на інші спеціальності, згідно Правил  прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році.

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

Протокол № 13

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 20 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з особовими справами абітурієнтів та електронними заявами:

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), державна форма:

1. Лікувальна справа - 15 особових справ

2. Сестринська справа - 17 особових справ

3. Стоматологія - 3 особові справи

ІІ. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), контрактна форма:

1. Лікувальна справа -1особова справа 

2.Стоматологія - 10 особових справ.

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів та електронні заяви, ухвалили-допустити до складання вступних іспитів та конкурсу сертифікатів наступних абітурієнтів:

 

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 клас), державна форма.

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Рабець Анна Василівна

2.Лардугіна Юліана Олександрівна

3.Фульмес Наталія Іванівна

4.Воробей Марія Володимирівна

5.Кондратовець Наталія Миколаївна

6.Калюшик Катерина Олександрівна

7.Рубанець Діана Федорівна

8.Манько Олена Дмитрівна

9.Мартиненко Алла Сергіївна

10.Стукало Вероніка Миколаївна

11.Колодич Альона Анатоліївна

12.Єфімчук Дмитро Юрійович

13.Тищук Владислав Олегович

14.Жалко Оксана Миколаївна

15.Ничипорчук Ангеліна Вікторівна

Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Рабець Анна Василівна

2.Лардугіна Юліана Олександрівна

3.Тимощук Ангеліна Володимирівна

4.Масовець Ольга Володимирівна

5.Міхєєва Яна Анатоліївна

6. Кондратовець Наталія Миколаївна

7.Захарчук Вікторія Русланівна

8.Калюшик Катерина Олександрівна

9.Базилюк Дарина Олександрівна

10.Анцибор Софія Анатоліївна

11.Богонко Юлія Валеріївна

12. Манько Олена Дмитрівна

13. Колодич Альона Анатоліївна

14. Ничипорчук Ангеліна Вікторівна

15.Сечка Альона Сергіївна

16.Вовкобой Ірина Максимівна

17.Єфімчук Дмитро Юрійович

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Ковальчук Анастасія Анатоліївна

2.Ковалевич Оксана Валеріївна

3.Попов Назар Андрійович

ІІ. На основі повної загальної середньої освіти (11 клас),  контрактна форма.

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Артюх Ольга Сергіївна

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Васькевич Кирило Ярославович

2.Парфенюк Аурика Леонідівна

3.Богданець Анатолій Васильович

4.Рудик Дарина Олегівна

5.Ротар Олександр Олександрович

6.Єремейчук Ірина Петрівна

7.Случак Юрій Володимирович

8.Бейтулаєв Рушен Ремзійович

9.Шевчук Артем Дмитрович

10.Усач Софія Станіславівна

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 14

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 26 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив присутніх

членів комісії з особовими справами абітурієнтів та електронними заявами:

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), державна форма:

1. Лікувальна справа - 9 особових справ

2. Сестринська справа - 2 особові справи

ІІ. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), контрактна форма:

1. Лікувальна справа - 1 особова справа

2. Сестринська справа - 1 особова справа

4. Стоматологія - 4 особові справи

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів та електронні заяви, ухвалили-допустити до складання вступних іспитів та конкурсу сертифікатів наступних абітурієнтів:

 

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 клас), державна форма.

 

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Станканинець Маргарита Русланівна

2.Єремейчук Ірина Петрівна

3.Мичка Катерина Василівна

4.Булавін Олена Михайлівна

5.Мороз Анна Сергіївна

6.Рябкова Вікторія Русланівна

7.Полюхович Вікторія Василівна

8.Бовгиря Світлана Миколаївна

9.Васькевич Кирило Ярославович

     Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Боковець Аня Миколаївна

2.Єремейчук Ірина Петрівна

 

ІІ. На основі повної загальної середньої освіти (11 клас),  контрактна форма.

 

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Васькевич Кирило Ярославович

    Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.Колодич Ангеліна Петрівна

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Ляхович Софія Василівна

2.Рябущиць Олександр Іванович

3.Гура Світлана Віталіївна

4.Задорожний Назар Олександрович

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

Протокол № 15

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 27 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

 

Порядок денний:

 1.Формування та оприлюднення  рейтингових списків абітурієнтів, рекомендова-

них до зарахування на державну форму навчання згідно даних бази ЄДЕБО.

      Слухали: 1.Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів,

                        рекомендованих   для зарахування на державну форму навчання згідно  даних бази ЄДЕБО.

             Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх членів комісії, що протягом вступної кампанії  2021 року було подано 83 заяви на основі БЗСО, в тому числі за спеціалізаціями:

1.Лікувальна справа – 39 заяв

2.Сестринська справа – 26 заяв

3.Стоматологія – 18 заяв

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет):

Ухвалили:

        Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі БЗСО, які успішно склали вступні іспити та рекомендувати до зарахування на державну форму навчання наступних абітурієнтів (згідно рейтингу ЄДЕБО)  по спеціалізаціям :

  Рейтинговий список від 27.07.2021

 Фаховий молодший бакалавр, Денна,

                                                 223 Медсестринство, Лікувальна справа

 

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Конкурсний бал

Середній бал документа про освіту

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Купенко Олексій Миколайович

565,950

10,600

 

2

Годунко Тетяна Юріївна

559,650

10,400

 

3

Романчук Карина Леонідівна

557,235

9,570

 

4

Зінькевич Аліна Олександрівна

547,050

9,400

 

5

Чубик Ілонна Василівна

542,850

10,200

 

6

Корчевська Мирослава Юріївна

539,700

9,800

 

7

Демидовець Дарина Миколаївна

539,700

9,500

 

8

Басюк Софія Василівна

531,300

9,600

 

9

Торгонська Дарина Валеріївна

530,000

9,700

 

10

Колядич Ірина Олександрівна

527,100

10,300

 

11

Остапчук Анастасія Анатоліївна

522,000

10,200

 

12

Яцкевич Віталій Віталійович

520,800

10,700

 

13

Дмитрук Андрій Володимирович

520,800

10,700

 

14

Троханенко Надія Миколаївна

515,550

7,800

 

15

Бугаєнко Назарій Сергійович

514,000

9,100

 

16

Богданець Олена Василівна

510,300

8,400

 

17

Ткач Соломія Вікторівна

507,000

8,500

 

18

Супрунович Анастасія Вікторівна

503,000

8,000

 

19

Колодич Марина Михайлівна

502,950

8,000

 

20

Жульжик Євгенія Вікторівна

497,700

8,100

 

21

Буднік Анастасія Михайлівна

494,000

8,700

 

22

Шимчук Юлія Сергіївна

494,000

8,200

 

23

Гіс Ірина Русланівна

493,500

9,500

 

24

Атаманчук Серафим Петрович

485,100

8,300

 

25

Лозян Анастасія Вікторівна

484,050

8,200

 

26

Кирильчук Олександр Вікторович

472,000

8,700

 

27

Трохимчук Анна Андріївна

460,000

7,800

 

28

Туревич Ангеліна Юріївна

449,400

7,600

 

29

Масовець Сергій Вікторович

428,000

6,600

 

30

Борисовець Ніна Степанівна

427,350

8,400

 

31

Ушко Богдан Петрович

424,000

6,400

 

32

Євпат Анна Василівна

416,000

8,300

 

33

Мулявка Олександра Ігорівна

410,000

7,200

 

34

Мигловець Тетяна Павлівна

401,100

7,200

 

35

Рубанська Яна Юріївна

393,000

7,000

 

36

Хацановська Юлія Юріївна

392,000

5,900

 

37

Огороднік Олексій Анатолійович

377,000

4,900

 

38

Кобець Юліанна Анатоліївна

375,000

6,500

 

39

Чмуневич Віталій Сергійович

362,000

4,700

 

Рейтинговий список від 27.07.2021

Фаховий молодший бакалавр, Денна,

                                              223 Медсестринство, Сестринська справа

 

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Конкурсний бал

Середній бал документа про освіту

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Купенко Олексій Миколайович

565,950

10,600

 

2

Романчук Карина Леонідівна

557,235

9,570

 

3

Зінькевич Аліна Олександрівна

547,050

9,400

 

4

Чубик Ілонна Василівна

542,850

10,200

 

5

Корчевська Мирослава Юріївна

539,700

9,800

 

6

Колядич Ірина Олександрівна

527,100

10,300

 

7

Остапчук Анастасія Анатоліївна

522,000

10,200

 

8

Богданець Олена Василівна

510,300

8,400

 

9

Колодич Марина Михайлівна

502,950

8,000

 

10

Кондратовець Оксана Миколаївна

498,750

10,000

 

11

Шимчук Юлія Сергіївна

494,000

8,200

 

12

Гіс Ірина Русланівна

493,500

9,500

 

13

Атаманчук Серафим Петрович

485,100

8,300

 

14

Лозян Анастасія Вікторівна

484,050

8,200

 

15

Кирильчук Олександр Вікторович

472,000

8,700

 

16

Туревич Ангеліна Юріївна

449,400

7,600

 

17

Борисовець Ніна Степанівна

427,350

8,400

 

18

Ушко Богдан Петрович

424,000

6,400

 

19

Євпат Анна Василівна

416,000

8,300

 

20

Мулявка Олександра Ігорівна

410,000

7,200

 

21

Мигловець Тетяна Павлівна

401,100

7,200

 

22

Рубанська Яна Юріївна

393,000

7,000

 

23

Хацановська Юлія Юріївна

392,000

5,900

 

24

Огороднік Олексій Анатолійович

377,000

4,900

 

25

Кобець Юліанна Анатоліївна

375,000

6,500

 

26

Чмуневич Віталій Сергійович

362,000

4,700

 

   

 Рейтинговий список від 27.07.2021

Фаховий молодший бакалавр, Денна,

     221 Стоматологія, Стоматологія

 

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Конкурсний бал

Середній бал документа про освіту

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Яковець Наталія Володимирівна

547,050

9,600

 

2

Басюк Софія Василівна

526,050

9,600

 

3

Мовчун Тетяна Олександрівна

522,900

9,700

 

4

Яцкевич Віталій Віталійович

515,550

10,700

 

5

Купенко Олексій Миколайович

515,550

10,600

 

6

Ткач Соломія Вікторівна

505,000

8,500

 

7

Дякова Каріна Олександрівна

500,850

10,200

 

8

Опалько Назарій Сергійович

491,400

6,000

 

9

Буднік Анастасія Михайлівна

489,000

8,700

 

10

Леус Дмитро Вікторович

487,200

8,200

 

11

Кирильчук Олександр Вікторович

485,000

8,700

 

12

Атаманчук Серафим Петрович

484,050

8,300

 

13

Кирильчук Анастасія Олексіївна

483,000

8,500

 

14

Лящук Станіслав Олександрович

459,900

6,800

 

15

Тиченко Марія Юріївна

451,000

8,100

 

16

Перепадя Владислав Вадимович

413,000

6,600

 

17

Хацановська Юлія Юріївна

412,000

5,900

 

18

Огороднік Олексій Анатолійович

394,000

4,900

 

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 16

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 30 липня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

 

                                                 Порядок денний:

1.Зарахування студентами І курсу денної форми навчання  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році за державним замовленням абітурієнтів, які виконали вимоги і отримали рекомендації до зарахування.      

Слухали:1. Зарахування студентами І курсу денної форми навчання ВП   «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році за державним замовленням абітурієнтів, які виконали вимоги і отримали рекомендації до зарахування.     

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив членів комісії зі списком осіб з бази даних ЄДЕБО, які виконали умови і рекомендовані до зарахування за державним замовленням.

     На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет):

 

Ухвалили:

       Зарахувати  студентами  І курсу денної форми навчання  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» за державним  замовленням  згідно списку бази ЄДЕБО абітурієнтів,  які виконали умови до зарахування:

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.          8664362     Атаманчук Серафим Петрович

2.          8585659     Басюк Софія Василівна

3.          8581255     Богданець Олена Василівна

4.          8694910     Бугаєнко Назарій Сергійович

5.          8693884     Буднік Анастасія Михайлівна

6.          8585087     Гіс Ірина Русланівна

7.          8585389     Годунко Тетяна Юріївна

8.          8581331     Демидовець Дарина Миколаївна

9.          8702946     Жульжик Євгенія Вікторівна

10.                8616851     Зінькевич Аліна Олександрівна

11.                8578337      Корчевська Мирослава Юріївна

12.                8634161      Купенко Олексій Миколайович

13.                8677202      Романчук Карина Леонідівна

14.                8580970         Супрунович Анастасія Вікторівна

15.                8581356      Торгонська Дарина Валеріївна

16.                8581393         Троханенко Надія Миколаївна

17.                8577473         Трохимчук Анна Андріївна

18.                8617926         Туревич Ангеліна Юріївна

19.                8581180         Шимчук Юлія Сергіївна

20.                8581099         Яцкевич Віталій Віталійович

 

 Спеціалізація «Сестринська справа»:

1.                 8583907        Борисовець Ніна Степанівна

2.                  8583159        Євпат Анна Василівна

3.                 8694254        Колодич Марина Михайлівна

4.                  8703135        Колядич Ірина Олександрівна

5.                  8635015        Кондратовець Оксана Миколаївна

6.                  8585234        Лозян Анастасія Вікторівна

7.                  8583059        Мигловець Тетяна Павлівна

8.                  8614403        Мулявка Олександра Ігорівна

9.                  8583324        Остапчук Анастасія Анатоліївна

10.             8677291        Рубанська Яна Юріївна

11.             8661582        Хацановська Юлія Юріївна

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.       8632945    Кирильчук Анастасія Олексіївна

2.       8677362    Кирильчук Олександр Вікторович

3.       8647988    Леус Дмитро Вікторович

4.       8694790    Мовчун Тетяна Олександрівна

5.       8586105    Опалько Назарій Сергійович

6.       8695051    Тиченко Марія Юріївна

7.       8695585    Ткач Соломія Вікторівна

8.       8586220    Яковець Наталія Володимирівна

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 17

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 02 серпня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1.  Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

2.  Зарахування студентами І курсу денної форми навчання  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт) абітурієнтів, які виконали вимоги і отримали рекомендації до зарахування.

    Слухали:1. Розгляд особових справ абітурієнтів та електронних заяв.

                    Відповідальний секретар приймальної комісії Кравченко В.М. ознайомив       присутніх членів комісії з особовими справами абітурієнтів та  електронними заявами:

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), державна форма:

1. Лікувальна справа -  3 особові справи

2. Сестринська справа - 3 особові справи

                                                             Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет), розглянувши особові справи абітурієнтів та електронні заяви, ухвалили-допустити до складання вступних іспитів та конкурсу сертифікатів наступних абітурієнтів:

 

І. На основі повної загальної середньої освіти (11 клас), державна форма.

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Хомич Тетяна Іванівна

2.Грибок Оксана Миколаївна

3.Чиж Адріана Андріївна

     Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Жалко Оксана Миколаївна

2. Грибок Оксана Миколаївна

3. Чиж Адріана Андріївна

Слухали:2. Зарахування студентами І курсу денної форми навчання ВП   «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт) абітурієнтів, які виконали вимоги і отримали рекомендації до зарахування.     

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив членів комісії зі списком осіб з бази даних ЄДЕБО, які виконали умови і рекомендовані до зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт).

          На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет).

Ухвалили:

       Зарахувати  студентами  І курсу денної форми навчання  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (контракт) згідно списку бази ЄДЕБО абітурієнтів,  які виконали умови до зарахування:

На основі БЗСО, контрактна форма навчання,

спеціалізація «Лікувальна  справа»:

1.   8585509       Ушко Богдан Петрович

2.   8581220       Чмуневич Віталій Сергійович

спеціалізація «Сестринська справа»:

1.   8583639       Кобець Юліанна Анатоліївна

      спеціалізація «Стоматологія»:

1.   8658099       Перепадя Владислав Вадимович

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                         В.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 18

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 05 серпня 2021 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Лук’янчук Ю.М.

Шупрудько Л.М.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

                                                 Порядок денний:

1.  Формування та оприлюднення  рейтингових списків абітурієнтів, рекомендованих

    до зарахування на державну  та контрактну форму навчання згідно даних бази     ЄДЕБО.

      Слухали: 1. Формування та оприлюднення рейтингового списку абітурієнтів,

                        рекомендованих   для зарахування на державну та контрактну форму навчання згідно  даних бази ЄДЕБО.

              Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх членів комісії, що протягом вступної кампанії  2021 року було подано 69 заяв на основі ПЗСО, в тому числі за спеціалізаціями:

      - на основі ПЗСО, державна форма навчання:

1.Лікувальна справа – 27 заяв

2.Сестринська справа – 22 заяви

3.Стоматологія – 3 заяви

      - на основі ПЗСО, контрактна форма навчання:

1.Лікувальна справа – 2 заяви

2.Сестринська справа – 1 заява

3.Стоматологія – 14 заяв

       На основі відповідних пунктів Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 року № 1235/35518, Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, затвердженого рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія» (Протокол №4 від 22.12.2020 р.), Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2021 році, які затверджено рішенням Вченої ради КЗВО «Рівненська медична академія»  (протокол №4 від 22.12.2020р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової перед вищої освіти Рівненської області на 2021 рік» (місцевий бюджет):

Ухвалили:

        Сформувати рейтинговий список абітурієнтів на основі ПЗСО, державна та контрактна форма навчання, які успішно склали вступні іспити та рекомендувати до зарахування на навчання наступних абітурієнтів (згідно рейтингу ЄДЕБО)  по спеціалізаціях.

                    І. Державна форма навчання на  основі ПЗСО:

Рейтинговий список від 05.08.2021

Фаховий молодший бакалавр, Денна,

223 Медсестринство, Лікувальна справа

 

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Конкурсний бал

Середній бал документа про освіту

Оцінка з першого

конкурсного

предмета