Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Протоколи приймальної комісії

   Протокол №1

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 19 січня 2023 р.

Присутні:

  Кравець В.Р.

  Чорнобрива Н.В.

  Богданець І.В.

  Чубик О.О.

  Кравченко В.М.

  Бескровна А.І.

  Гребеневич Л.М.

  Богданець А.В.

                                                 Порядок денний:

1. Про створення Приймальної комісії на 2023 рік та розподіл  обов’язків між членами приймальної комісії.

2. Ознайомлення  з Положенням про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

3. Про стан профорієнтаційної роботи і підготовку до нового прийому на  2023-2024 н.р.

 

Слухали:1. Про створення Приймальної комісії на 2023 рік та розподіл  обов’язків   

                  між членами приймальної комісії. Доповідач: голова приймальної комісії  

                  Кравець В.Р.                                                                                        

                                                            Ухвалили:

1. Створити Приймальну комісію на 2023 рік та розподілити обов’язки між членами комісії в наступному порядку:

1)Кравець В.Р.- голова приймальної комісії, директор коледжа;
2)Чорнобрива Н.В.- заступник голови приймальної комісії, заступник директора  

з навчальної роботи,кандидат педагогічних наук;

3)Богданець І.В. - член комісії, відповідальний за профорієнтаційну роботу, заступник головного лікаря КНП Рокитнівської  багатопрофільної лікарні;

4)Кравченко В.М.- член комісії,заступник відповідального секретаря приймальної комісії, викладач коледжа;

5)Чубик О.О.- член комісії,відповідальний за профорієнтаційну та інформаційну роботу серед абітурієнтів, викладач коледжа;

6)Бескровна А.І.- член комісії, відповідальний секретар приймальної комісії, викладач коледжа;

7)Гребеневич Л.М.- член комісії,уповноважена особа приймальної комісії з прийому та розгляду електронних заяв, адміністратор ЄДЕБО;

8)Богданець А.В.- член комісії, студент ІІ-го курсу спеціалізації «Стоматологія», заступник голови студентської ради коледжа.

  Слухали:2.  Ознайомлення  з Положенням про Приймальну комісію ВП         «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Положенням про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році. Дане положення розроблене  на основі Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 та правил прийому до  ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».            

                                                             Ухвалили:

1.В роботі приймальної комісії чітко дотримуватись Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

 

   Слухали:3. Про стан профорієнтаційної роботи і підготовку до нового прийому

                        на  2023-2024 н.р.

      Заступник голови приймальної комісії Чорнобрива Н.В. ознайомила присутніх з планом заходів по профорієнтаційній роботі та організації прийому студентів на І курси до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році. (План додається)

                                                                Ухвалили:

  1.Затвердити план заходів по профорієнтаційній роботі та організації прийому студентів на І курси ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

 

    Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

   Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         А.І.Бескровна

 

 

                                    

 

Протокол №2

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 24 лютого 2023 р.

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

                                                 Порядок денний:

1.Про затвердження Плану заходів з упередження корупційних діянь при  проведенні вступної кампанії 2023р. 

2.Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з біології у 2023 р».

3.Розгляд «Положення про проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 2022 р.»

 

  Слухали:1. Про затвердження Плану заходів з упередження корупційних діянь   при  проведенні вступної кампанії 2023р.

         Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з  «Планом заходів з упередження корупційних діянь при проведенні вступної кампанії 2023р.» (План додається).   

                                                              Ухвалили:

1.     Затвердити  «План заходів з упередження корупційних діянь при проведенні вступної кампанії 2023р.»

 

  Слухали:2. Розгляд «Положення про проведення вступних випробувань з біології

                     у 2023р».

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення вступних випробувань з біології у 2023р». (Положення додається).   

                                                               Ухвалили:

  1.Затвердити « Положення про проведення вступних випробувань з біології у формі екзамену» до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2023р.

 

   Слухали:3. Розгляд «Положення про проведення творчого конкурсу «Ліплення»

                     у 2023р.»

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Положенням про проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 2023р.» (Положення додається).     

                                                             

 

Ухвалили:

  1. Затвердити «Положення про творчий конкурс Ліплення  при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»

   у 2023р.

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

 

   Голова приймальної комісії                                                     В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         А.І.Бескровна 

 

 

 

 

 

Протокол №3

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 31 березня 2023 р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

Гребеневич Л.М.

                      Богданець А.В.                                              

                                                 Порядок денний:

1.Ознайомлення з Умовами прийому до вищих навчальних закладів  України   в 2023 році.

2.Ознайомлення з Правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

3.Про створення структурних підрозділів приймальної комісії ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2023р.

4.Розгляд «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2023р.

 

Слухали:1.Ознайомлення з Умовами прийому на навчання до закладів фахової  

                   передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства  

                   освіти i науки від 15.03.2023 року № 276 та зареєстрованих у

                   Міністерстві юстиції України від 28.03.2023 року № 519/39575.

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Умовами                прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2023 році (далі–Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти i науки від 15.03.2023 року № 276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 28.03.2023 року № 519/39575.                                                                          

Ухвалили:

   1. Умови прийому до закладів фахової передвищої України в 2023 р. прийняти

   до чіткого виконання.

 

     Слухали:2.Ознайомлення з правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий   

                        медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

       Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив членів комісії з Правилами прийому  до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році. Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2023 році.(Правила додаються)

                                                               Ухвалили:

  1. Під час роботи приймальної комісії чітко керуватись Правилами прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

 

  Слухали:3.Про створення структурних підрозділів приймальної комісії ВП    «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2023р.

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх,що відповідно до пункту 3 розділу І Положення про Приймальну комісію ВП    «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» необхідно створити такі підрозділи приймальної комісії: предметні екзаменаційні комісії, апеляційну комісію.                                                             

                                                             Ухвалили:

1.     Створити предметну екзаменаційну комісію з біології для проведення вступних випробувань з біології на основі базової загальної середньої освіти.

2.     Створити предметну екзаменаційну комісію для проведення творчого конкурсу «Ліплення» для вступників на спеціалізацію «Стоматологія»  на основі повної загальної  середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів).

3.     Створити апеляційну комісію для розгляду апеляцій вступників.

 

Слухали:4.Розгляд «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський   фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2023 році.

      Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з основними розділами «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія». Він довів до відома, що апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної оцінки. В положенні зазначені порядок, умови та строки розгляду апеляцій.

Ухвалили:

 1.Затвердити «Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023р.

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

   Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

   Відповідальний секретар                                                         А.І.Бескровна 

 

 

 

Протокол № 4

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

                                                                                                     від 28 квітня 2023 р.

Присутні:

Кравець В.Р.

Чорнобрива Н.В.

Богданець І.В.

Чубик О.О.

Кравченко В.М.

Бескровна А.І.

Гребеневич Л.М.

                      Богданець А.В.                                  

Порядок денний:

1.Про план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»  КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023 р.

2.Про встановлення квот для зарахування осіб згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023 р.

   Слухали:1. Про план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий  медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023 р.    

           Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з «Планом прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік».

 

План прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023 р. складає:

-Лікувальна справа на базі 9 класів (державна форма) – 23

-Лікувальна справа на базі 9 класів (контрактна форма) – 37

-Сестринська справа на базі 9 класів (державна форма) – 19

-Сестринська справа на базі9 класів (контрактна форма) – 11

-Стоматологія на базі 9 класів (державна форма) - 8

-Стоматологія на базі 9 класів (контрактна форма) - 22

Ухвалили:

1.Затвердити план прийому студентів до ВП «Рокитнівський фаховий  медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія»  у 2023 р. та розмістити на сайті коледжа.

 

 Слухали:2. Про встановлення квот для зарахування за державним замовленням   відповідно до обсягу державного замовлення на 2023 рік.

         Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. довела до відома присутніх членів комісії, що згідно Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.03.2023 року № 277 та Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023р., квоти для зарахування за державним замовленням встановлюються в межах 30% обсягу державного замовлення (але не менше одного місця).

                                                                       Ухвалили:

  1. Затвердити квоти для зарахування за державним замовленням відповідно до

  обсягу державного замовлення на 2022 рік у такій кількості:

 - «Лікувальна справа»  на основі БЗСО - 7 осіб

 - «Сестринська справа»  на основі БЗСО - 6 осіб

 - «Стоматологія»  на основі БЗСО -2 особи

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

     Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

     Відповідальний секретар                                                         А.І.Бескровна

 

 

 

 

Протокол №5

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 26 травня 2022 р.

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

                                                 Порядок денний:

1.Розгляд Положення про проведення вступного випробування у формі ІУС (Індивідуальна усна співбесіда) з біології при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

2. Розгляд  Положенням про мотиваційний лист абітурієнта до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

3. Про  затвердження програм вступних випробувань з біології та творчого конкурсу «Ліплення» на 2023 рік.

Слухали:1. Розгляд  Положення про проведення вступного випробування у формі ІУС (Індивідуальна усна співбесіда) з біології при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Положенням про проведення вступного випробування у формі ІУС (Індивідуальна усна співбесіда) з біології при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.». (Положення додається).         

                                                               Ухвалили:

  1.Затвердити  Положення про проведення вступного випробування у формі ІУС  (Індивідуальна усна співбесіда) з біології при вступі до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023році.

  Слухали:2. Розгляд  Положення про мотиваційний лист абітурієнта до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

        Голова приймальної комісії Кравець В.Р. ознайомив присутніх з Положенням про мотиваційний лист абітурієнта до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році. (Положення додається). 

                                                           

Ухвалили:

1.Затвердити Положення про мотиваційний лист абітурієнта до ВП  «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

  Слухали:3. Про  затвердження програм вступних випробувань з біології та    творчого конкурсу «Ліплення» на 2023 рік.

        Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила присутніх членів комісії з програмами вступних випробувань з біології та творчого конкурсу «Ліплення» на 2023 рік.

                                                              Ухвалили:

1.Затвердити  програми  вступних випробувань з біології та  творчого конкурсу «Ліплення» на 2023 рік.

2.Опублікувати програми вступних випробувань на сайті ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія».

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

     Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

     Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 


 

 

Протокол № 6

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 23 червня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1.Про затвердження розкладу вступних випробувань до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» на 2023 рік.

Слухали:1. Про затвердження розкладу вступних випробувань на 2023 рік.

       Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. довела до відома присутніх членів комісії, що згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія», був розроблений розклад вступних випробувань по спеціалізаціях (розклад додається).

                                                              Ухвалили:

1.Затвердити розклади  вступних випробувань  на  спеціалізації «Лікувальна справа», «Сестринська справа» та «Стоматологія» на 2023 рік.

2.Розмістити розклад вступних випробувань на сайті та інформаційному стенді коледжу.

 

Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 

 

 

Протокол № 7

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 02 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа -8 заяв

2. Сестринська справа - 8 заяв

3. Стоматологія - 6 заяв

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

 

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Свиридович Євгенія Анатоліївна

2.Віднічук Анастасія Сергіївна

3.Козаченко Юлія Анатоліївна

4.Таборовець Віталій Миколайович

5.Шевчук Дарина Анатоліївна

6.Кузьмич Ярина Вікторівна

7.Михалець Богдан Вікторович

8.Стаднік Тетяна Петрівна

 

Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Свиридович Євгенія Анатоліївна

2. Віднічук Анастасія Сергіївна

3. Панько Влада Анатоліївна

4. Кузьмич Ярина Вікторівна

5. Михалець Богдан Вікторович

6. Стаднік Тетяна Петрівна

7. Гордійчук Анастасія Анатоліївна

8. Булавська Тетяна Сергіївна

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Могилевський Ілля Дмитрович

2.Віднічук Анастасія Сергіївна

3.Таборовець Віталій Миколайович

4.Михалець Богдан Вікторович

5.Стаднік Тетяна Петрівна

6.Кошелюк Мирослав Олександрович

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 


 

 

Протокол № 8

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 05 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа -15 заяв

2. Сестринська справа - 13 заяв

3. Стоматологія - 11 заяв

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Богданець Анастасія Сергіївна

2.Богданець Яна Миколаївна

3.Костюк Дарина Петрівна

4.Сузданець Анастасія Володимирівна

5.Кривда Анастасія Романівна

6.Лучко Ярослав Віталійович

7.Попкова Ніка Вікторівна

8.Богданець Анна Миколаївна

9.Богданець Тетяна Ігорівна

10.Євпат Людмила Василівна

11.Шутенкова Дар’я Дмитрівна

12.Курята Дмитро Миколайович

13.Берташ Анастасія Іванівна

14.Ковалевич Владислав Олександрович

15.Сорока Мирослава Сергіївна

                                      

Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Богданець Анастасія Сергіївна

2. Богданець Яна Миколаївна

3. Костюк Дарина Петрівна

4. Сузданець Анастасія Володимирівна

5. Кривда Анастасія Романівна

6. Попкова Ніка Вікторівна

7. Богданець Анна Миколаївна

8. Богданець Тетяна Ігорівна

9. Євпат Людмила Василівна

10. Шутенкова Дар’я Дмитрівна

11. Євпат Євгенія Сергіївна

12. Берташ Анастасія Іванівна

13.Кундас Дарія Павлівна

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Богданець Анастасія Сергіївна

2. Кочмарьова Вікторія Ігорівна

3.Лучко Ярослав Віталійович

4.Таборовська Мирослава Богданівна

5. Богданець Тетяна Ігорівна

6. Дежнюк Ганна Олександрівна

7. Маринич Максим Олександрович

8. Євпат Людмила Василівна

9.Очко Іванна Геннадіївна

10.Колодич Дарина Сергіївна

11.Ковалевич Владислав Олександрович

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 


 

Протокол № 9

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 09 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа -5 заяв

2. Сестринська справа - 3 заяви

3. Стоматологія - 4 заяви

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Коваль Аня Олексіївна

2.Тіт Павлина Іванівна

3.Кухновець Дарина Петрівна

4.Лютко Дарина Андріївна

5.Ковальчук Поліна Петрівна

 

                                      Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Коваль Аня Олексіївна

2. Ковальчук Поліна Петрівна

3. Лосінець Анна Вікторівна

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1.Коваль Аня Олексіївна

2.Мотрунчик Сергій Вікторович

3.Медведюк Денис Вікторович

4.Ковальчук Поліна Петрівна

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 

 


Протокол № 10

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 13 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа -12 заяв

2. Сестринська справа - 8 заяв

3. Стоматологія - 5 заяв

4. Лікувальна справа (ПЗСО) - 4 заяви

5. Сестринська справа (ПЗСО) - 2 заяви

6. Стоматологія(ПЗСО) - 4 заяви

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1.Сакова Іванна Іванівна

2.Кузьмич Дарина Юріївна

3.Хільковець Юлія Олегівна

4.Легкобит Лідія Миколаївна

5.Ростун Дарія Андріївна

6.Курята Роман Миколайович

7.Трачук Ілля Володимирович

8.Журавський Віталій Віталійович

9.Пронько Кирило Олександрович

10.Богданець Даниїл Іванович

11.Лосінець Анна Вікторівна

12.Кочмарьова Вікторія Ігорівна

 

                                      Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Сакова Іванна Іванівна

2. Хільковець Юлія Олегівна

3. Ростун Дарія Андріївна

4. Трачук Ілля Володимирович

5. Пронько Кирило Олександрович

6. Дорощук Аліна Василівна

7. Кочмарьова Вікторія Ігорівна

8. Бовкун Христина Миколаївна

 

 

Спеціалізація «Стоматологія»:

1. Ростун Дарія Андріївна

2. Прит Дмитро Вікторович

3. Кондратюк Валерія Русланівна

4. Журавський Віталій Віталійович

5. Пронько Кирило Олександрович

 

Спеціалізація «Лікувальна справа»(ПЗСО):

1.Денищич Альона Володимирівна

2.Смицький Микола Юрійович

3.Ільчук Анастасія Олексіївна

4.Хомич Сільвія Сергіївна

 

 

 

Спеціалізація «Сестринська справа»(ПЗСО):

1.Пучак Марія Василівна

2.Ільчук Анастасія Олексіївна

 

Спеціалізація «Стоматологія»(ПЗСО):

1.Карпець Андрій Олександрович

2.Мельник Назарій Сергійович

3.Беспояско Дмитро Сергійович

4.Морозов Денис Сергійович

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 11

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 14 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р.

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1.     Розгляд заяв  абітурієнтів про перенесення вступних іспитів.

Слухали:1. Розгляд заяви  абітурієнтки  про перенесення  ІУС.

      Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила присутніх членів комісії з заявою абітурієнтки спеціалізації «Сестринська справа» про перенесення індивідуальної усної співбесіди з біології:

 1.Бовкун Христина Миколаївна – індивідуальна усна співбесіда з біології з 14.07.2023 р. на 15.07.2023 р.

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши заяву абітурієнтки спеціалізації «Лікувальна справа», ухвалили - перенести індивідуальну усну співбесіду:

 

1.Бовкун Христина Миколаївна – індивідуальна усна співбесіда з біології з 14.07.2023 р. на 15.07.2023 р.

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 


 

 

 

Протокол № 12

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 20 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р. 

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа -7 заяв

2. Сестринська справа - 5 заяв

4. Лікувальна справа (ПЗСО) - 2 заяви

5. Сестринська справа (ПЗСО) - 2 заяви

6. Стоматологія(ПЗСО) - 3 заяви

 

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціалізація «Лікувальна справа»:

1. Мільто Віталій Вікторович

2. Прит Дмитро Вікторович

3. Курильчук Альбіна Володимирівна

4. Ющук Олеся Вячеславівна

5. Литман Марина Сергіївна

6. Лопуга Софія Миколаївна

7. Хоменюк Анна Сергіївна

 

                                      Спеціалізація «Сестринська справа»:

1. Курильчук Альбіна Володимирівна

2. Ющук Олеся Вячеславівна

3. Хоменюк Анна Сергіївна

4. Литман Марина Сергіївна

5. Лопуга Софія Миколаївна

 

Спеціалізація «Лікувальна справа»(ПЗСО):

1.Гордійчук Арсеній Володимирович

2.Зейко Катерина Сергіївна

 

Спеціалізація «Сестринська справа»(ПЗСО):

1.Чубик Ірина Андріївна

2.Довгаль Анастасія Іванівна

 

Спеціалізація «Стоматологія»(ПЗСО):

1.Гордійчук Арсеній Володимирович

2.Перепадя Зоряна Єгорівна

3.Опалько Дмитро Сергійович

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 

 

Протокол № 13

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 24 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р. 

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1.     Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

2.     Про зарахування результатів вступних випробувань з ІУС.

 

Слухали:1. Розгляд електронних заяв та мотиваційних листів абітурієнтів.

   Відповідальний секретар приймальної комісії Бескровна А.І. ознайомила

   присутніх членів комісії з електронними заявами та мотиваційними листами абітурієнтів :

1. Лікувальна справа (ПЗСО) - 1 заява

2. Стоматологія(ПЗСО) - 1 заява

                                                              Ухвалили:

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет), розглянувши електронні заяви та мотиваційні листи абітурієнтів,ухвалили -допустити до складання вступних випробувань наступних абітурієнтів:

Спеціалізація «Лікувальна справа»(ПЗСО):

1.Чубик Ірина Андріївна

 

Спеціалізація «Стоматологія»(ПЗСО):

1.Климюк Максим Васильович

 

  Слухали: 2. Про зарахування результатів вступних випробувань.

     Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх, що згідно Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, результати вступних випробувань з конкурсного предмету (ІУС з біології) при вступі на одну спеціалізацію, необхідно зарахувати на інші спеціалізації.

Ухвалили:

      Результати вступного випробування з конкурсного предмету (ІУС з біології) при вступі на одну спеціалізацію, зарахувати на інші спеціалізації, згідно Правил  прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році.

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 14

засідання приймальної комісії

ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж»

КЗВО «Рівненська медична академія»

від 25 липня 2023 р.                                                                                                                        

 

Присутні:

   Кравець В.Р. 

   Чорнобрива Н.В.

   Богданець І.В.

   Чубик О.О.

   Кравченко В.М.

   Бескровна А.І.

   Гребеневич Л.М.

   Богданець А.В.

 

                                                 Порядок денний:

1. Формування та оприлюднення  рейтингових списків абітурієнтів, рекомендова-

них до зарахування на державну форму навчання згідно даних бази ЄДЕБО.

  Слухали: 1.   Формування та оприлюднення рейтингових списків абітурієнтів,

                        рекомендованих   для зарахування на державну форму навчання згідно  даних бази ЄДЕБО.

             Голова приймальної комісії Кравець В.Р. довів до відома присутніх членів комісії, що протягом вступної кампанії  2023 року було подано 110 заяв на основі БЗСО, в тому числі за спеціалізаціями:

1.Лікувальна справа – 47 заяв

2.Сестринська справа – 37 заяв

3.Стоматологія – 26 заяв

      На основі відповідних пунктів до Порядку прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року № 277 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 року за № 518/39574., Примірного Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798, Положення про Приймальну комісію ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, Правил прийому до ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2023 році, які затверджено рішенням Педагогічної ради (протокол №5 від 27.04.2023р.) та «Плану прийому студентів до медичних закладів фахової передвищої освіти Рівненської області на 2023 рік» (місцевий бюджет),

 

Ухвалили:

        Сформувати рейтингові списки абітурієнтів на основі БЗСО, які успішно склали вступні іспити та рекомендувати до зарахування на державну форму навчання наступних абітурієнтів (згідно рейтингу ЄДЕБО)  по спеціалізаціям:

 

                  Рейтинговий список від 25.07.2023

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Лікувальна справа. За кошти державного або регіонального замовлення

 

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові вступника

Конкурсний

бал

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Шевчук Дарина Анатоліївна

185,000

 

2

Богданець Яна Миколаївна

185,000

 

3

Шутенкова Дар’ я Дмитрівна

172,000

 

4

Стаднік Тетяна Петрівна

170,000

 

5

Ковалевич Владислав Олександрович

165,000

 

6

Таборовець Віталій Миколайович

160,000

 

7

Віднічук Анастасія Сергіївна

160,000

 

8

Богданець Тетяна Ігорівна

160,000

 

9

Богданець Анна Миколаївна

155,000

 

10

Ростун Дарія Андріївна

150,000

 

11

Лучко Ярослав Віталійович

145,000

 

12

Михалець Богдан Вікторович

145,000

 

13

Кривда Анастасія Романівна

141,000

 

14

Пронько Кирило Олександрович

140,000

 

15

Берташ Анастасія Іванівна

140,000

 

16

Курята Роман Миколайович

135,000

 

17

Трачук Ілля Володимирович

135,000

 

18

Хільковсць Юлія Олегівна

130,000

 

19

Сорока Мирослава Сергіївна

130,000

 

20

Лютко Дарина Андріївна

130,000

 

21

Попкова Ніка Вікторівна

130,000

 

22

Костюк Дарина Петрівна

130,000

 

23

Богданець Анастасія Сергіївна

130,000

 

24

Свиридович Євгенія Анатоліївна

125,000

 

25

Кузьмич Ярина Вікторівна

125,000

 

26

Козаченко Юлія Анатоліївна

125,000

 

27

Сузданець Анастасія Володимирівна

] 25,000

 

28

Євпат Людмила Василівна

125,000

 

29

Ковальчук Поліна Петрівна

125,000

 

30

Коваль Аня Олексіївна

125,000

 

31

Лосіпець Анна Вікторівна

125,000

 

32

Кочмарьова Вікторія Ігорівна

125,000

 

33

Курильчук Альбіна Володимирівна

120,000

 

34

Ющук Олеся Вячеславівна

120,000

 

35

Легкобит Лідія Миколаївна

120,000

 

36

Тіт Павлина Іванівна

120,000

 

37

Кухновець Дарина Петрівна

120,000

 

38

Богданець Даниїл Іванович

120,000

 

39

Курята Дмитро Миколайович

110,000

 

40

Литман Марина Сергіївна

110,000

 

41

Лопуга Софія Миколаївна

110,000

 

42

Хоменюк  Анна Сергіївна

110,000

 

 

Рейтинговий список від 25.07.2023

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 223 Медсестринство, Сестринська справа. За кошти державного або регіонального замовлення

 

 

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові вступника

Конкурсний бал

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Гордійчук Анастасія Анатоліївна

185,000

 

2

Богданець Яна Миколаївна

185,000

 

3

Панько Влада Анатоліївна

176,000

 

4

Шутенкова Дар'я Дмитрівна

172,000

 

5

Стаднік Тетяна Петрівна

170,000

 

6

Євпат Євгенія Сергіївна

165,000

 

7

Віднічук Анастасія Сергіївна

160,000

 

8

Богданець Тетяна Ігорівна

160,000

 

9

Богданець Анна Миколаївна

155,000

 

10

Ростун Дарія Андріївна

150,000

 

11

Михалець Богдан Вікторович

145,000

 

12

Кривда Анастасія Романівна

141,000

 

13

Берташ Анастасія Іванівна

140,000

 

14

Пронько Кирило Олександрович

140,000

 

15

Трачук Ілля Володимирович

135,000

 

16

Хільковець Юлія Олегівна

130,000

 

17

Попкова Ніка Вікторівна

130,000

 

18

Костюк Дарина Петрівна

130,000

 

19

Богданець Анастасія Сергіївна

130,000

 

20

Свиридович Євгенія Анатоліївна

125,000

 

21

Кузьмич Ярина Вікторівна

125,000

 

22

Сузданець Анастасія Володимирівна

125,000

 

23

Кундас Дарія Павлівна

125,000

 

24

Коваль Аня Олексіївна

125,000

 

25

Ковальчук Поліна Петрівна

125,000

 

26

Лосінець Анна Вікторівна

125,000

 

27

Євпат Людмила Василівна

125,000

 

28

Дорощук Аліна Василівна

125,000

 

29

Кочмарьова Вікторія Ігорівна

125,000

 

30

Бовкун Христина Миколаївна

125,000

 

31

Курильчук Альбіна Володимирівна

120,000

 

32

Ющук Олеся Вячеславівна

120,000

 

33

Хоменюк Анна Сергіївна

110,000

 

34

Литман Марина Сергіївна

110,000

 

35

Лопуга Софія Миколаївна

110,000

 

 

 

Реитинговий список від 25.07.2023

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 221 Стоматологія, Стоматологія. За кошти державного або регіонального замовлення

 

 

п/п

Прізвище, ім'я, по батькові вступника

Конкурсний бал

Ознака особливих підстав для зарахування

1

Журавський Віталій Віталійович

174,000

 

2

Маринич Максим Олександрович

172,000

 

3

Мотрунчик Сергій Вікторович

170,000

 

4

Колодич Дарина Сергіївна

169,000

 

5

Кошелюк Мирослав Олександрович

168,000

 

6

Ростун Дарія Андріївна

167,000

 

7

Дежнюк Ганна Олександрівна

166,000

 

8

Очко Іванна Геннадіївна

165,000

 

9

Михалець Богдан Вікторович

164,000

 

10

Ковалевич Владислав Олександрович

160,000

 

11

Ковальчук Поліна Петрівна

159,000

 

12

Стаднік Тетяна Петрівна

155,000

 

13

Лучко Ярослав Віталійович

155,000

 

14

Віднічук Анастасія Сергіївна

153,000

 

15

Таборовець Віталій Миколайович

148,000

 

16

Богдапець Анастасія Сергіївна

148,000

 

17

Богданець Тетяна Ігорівна

143,000

 

18

Коваль Аня Олексіївна

141,000

 

19

Євпат Людмила Василівна

138,000

 

20

Таборовська Мирослава Богданівна

135,000

 

 

 

 

   Результати голосування:

              «За» - 8

              «Проти» - 0

              «Утримались» - 0

 

        Голова приймальної комісії                                                    В.Р.Кравець

        Відповідальний секретар                                                        А.І.Бескровна